Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sociale parter: Problemer som stress egner sig til aftaler

15. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Virksomhederne i Europa tager problemer med stress alvorligt. De ansatte og lederne tager virkelig stress alvorligt og arbejder med årsagerne til, at ansatte får stress og bruger de rammer, der er lagt i den aftale, de europæiske parter på arbejdsmarkedet indgik for fire år siden.

Det var hovedbudskabet, da de fire organisationer bag aftalen, lønmodtagernes EFS, SMV’ernes UEAPME, de private arbejdsgiveres BusinessEurope og de offentlige arbejdsgiveres CEEP i dag lagde en rapport frem om, hvordan den selvstændige aftale mellem parterne er blevet omsat i landene.

Den administrerende direktør i BusinessEurope, Thérèse de Liedekerke, understregede, at arbejdsgiverne tog stress alvorligt. Og selv om den sociale dialog ikke havde lang tradition i de østeuropæiske lande, så var arbejdet med stress også i gang her. Hun afviste dermed, at problemer som stress, der havde forskellige årsager på de forskellige virksomheder, blev bedre løst gennem lovgivning, men fandt netop, at brede spørgsmål som stress var opgaver for den sociale dialog mellem parterne, fordi de kunne tilpasse løsningerne til den forskellige virkelighed.

- Det er rigtigt, at den sociale dialog ikke er så udviklet alle steder. Men vi har set, at også de østeuropæiske lande har gjort meget for at omsætte rammeaftalen. Der er en god implementering, sagde Thérèse de Liedekerke

Hun pegede på Letland. Her har de sociale parter sat uddannelseskampagner i gang for at oplyse om stress. Og arbejdet med stress er blevet en del af arbejdstilsynets kampagne mod overarbejde.

Stress er blevet et af de alvorlige problemer på arbejdspladserne. En undersøgelse for Dublin-instituttet for arbejds- og levevilkår siger, at 22 procent af lønmodtagerne led af stress i 2005. På pressemødet hed det, at problemet derfor er noget, der må arbejdes med både i nationale aftaler, på sektorplan og på de enkelte arbejdspladser.

Generalsekretær for EFS, John Monks, erkendte, at man ikke have tal på, hvor der var indgået flest aftaler om bekæmpelse af stress, men understregede, at dialogen helt ned på virksomhedsniveau her er afgørende.

- Og kommer vi ikke af med arbejdsdirektivets bestemmelser om, at medlemslandene kan fravige bestemmelser om den maksimale arbejdstid, så kan vi vente, at der bliver mere stress, sagde John Monks, der dermed understregede, at EFS i morgen demonstrerer mod arbejdsdirektivet under Europa-Parlamentets samling i Strasbourg.

De offentlige arbejdsgivere roste den danske implementering i den offentlige sektor, hvor der efter CEEP’s opfattelse er store fremskridt gennem aftaler både på regionalt og kommunalt plan og på sektorniveau. Det blev understreget, at der skal være retningslinjer for arbejdet med stress.

Også Andrea Benaggi fra UEAPME mente, at SMV’ernes organisation gjorde meget for at få de mindre virksomheder involveret i arbejdet. Også han mente, at den sociale dialog var velegnet til at skabe aftaler på sådanne områder. Men han erkendte også, at det for de små og mellemstore virksomheder var afgørende, at organisationen pressede på.

- Og vi tager det alvorligt, sagde han.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.