Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Mænds arbejde langt farligere end kvinders

04. Aug. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hver femte tysk mand har et job, han betegner som farligt for helbredet. Kun hver syvende kvinde arbejder under sådanne forhold, viser en undersøgelse, som det tyske forskningsinstitut, Robert-Koch Institut har foretaget.

Instituttet har ifølge Hans Böckler Stiftung undersøgt arbejdsforholdene for 13.700 erhvervsaktive mænd og kvinder mellem 18 og 64 år. I undersøgelsen svarer langt flere mænd end kvinder, at deres arbejdsforhold er ”i høj grad eller meget høj grad sundhedsskadende”. Både det psykiske arbejdsmiljø og det fysiske er hårdere for mændene.

Især mænd mellem 30 og 44 år oplever, at deres arbejdsmiljø er skadeligt. Hele 23,5 procent finder, at de er udsat for pres eller har et fysisk ødelæggende arbejde. Blandt kvinder i samme aldersgruppe fandt 14,9 procent, at arbejdet skadede deres helbred.

Både kvinder og mænd finder det psykiske arbejdsmiljø belastende. De finder, at både konkurrence- og tidspres er et problem. Det gælder for 44 procent af mændene og 36 procent af kvinderne. Det generelle arbejdsmiljø i virksomhederne spiller her ind på, hvordan folk oplever deres job.

40,5 procent af mændene er plaget af lange arbejdstider, overarbejde og/eller lang vej til arbejdet. 27,5 procent af kvinderne finder, at det er problemer.

Større forskel er der mellem dem, der føler sig plaget af larm, kulde eller varme. 41,7 procent af mændene finder, at de er plaget af at arbejde under sådanne fysisk skadelige forhold mod 25,2 procent af kvinderne.

30,7 procent af mændene døjer med tunge løft mod 23,3 procent af kvinderne, mens forskellen er mindre på arbejdet i ubekvemme arbejdsstillinger.

Det er især de folk inden for de traditionelle arbejderfag, der finder jobbet sundhedsfarligt. Funktionærer finder i langt mindre grad, at deres arbejde belaster dem psykisk eller fysisk.

Tal fra virkeligheden viser, at jobbet belaster folk gennem livet. Over 90.000 mænd og over 80.000 kvinder går på førtidspension. Det svarer til 14 procent af tilgangen til de tyske pensionsordninger i løbet af et år. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.