Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.10.10 Danmark diskriminerer ældre ved fyringer

12. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De danske regler ved afskedigelse diskriminerer de ældre. EU-Domstolen fastslår, at de ikke giver de ældre samme rettigheder som yngre, når de fyres i sen alder og har mulighed for at få udbetalinger fra en pensionsordning. De får under visse forhold ikke den godtgørelse, som yngre får, når de fratræder og strider dermed mod et EU-direktiv om ligebehandling i forhold til beskæftigelse og erhverv.

Sagen gælder Ole Andersen, der som 63-årig blev afskediget af Region Syddanmark. Arbejdsgiveren mente ikke, at han var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, da han kunne få udbetalt sin erhvervspension. Funktionærer har ellers ret til en godtgørelse, hvis de har været ansat over 12 år, og Ole Andersen havde arbejdet for regionen i 27 år.

Samtidig ønskede han slet ikke at gå på pension og meldte sig på arbejdsanvisningen. Ingeniørforeningen overtog hans sag og gik rettens vej, da arbejdsgiveren ikke gav sig.

Vestre Landsret sendte den til EU-Domstolen for at få den prøvet i forhold til EU-reglerne for ligestilling på arbejdsmarkedet.

Domstolen konkluderer nu, at det er uomtvisteligt, at de der er tale om en forskelsbehandling, hvis ældre ikke får en godtgørelse ved fratrædelser blot, fordi de er ældre med den begrundelse, at de bare kan hæve deres pension.

Fratrædelsesgodtgørelser har blandt andet til formål at lette overgangen til andet erhverv for folk, der har været i samme job eller hos samme arbejdsgiver gennem mange år. Den ordning har et klart beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk sigte.

Begrænsningerne i den ret hviler på det forhold, at de ældre oftest har en pensionsordning og vælger at forlade arbejdsmarkedet. De er dermed ikke omfattet af det arbejdsmarkedspolitiske mål med ordningen om fratrædelser. Meningen med begrænsningerne er, at folk ikke både skal have fratrædelsesgodtgørelse og pension.

Domstolen finder imidlertid, at begrænsningerne i retten til en godtgørelse går for vidt. Den rammer dem, der ikke har tænkt sig at gå på pension som netop Ole Andersen.

”Ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en funktionær, der, selv om han har ret til alderspension fra sin arbejdsgiver, desuagtet ønsker midlertidigt at give afkald på at oppebære en sådan pension med henblik på at fortsætte sin erhvervsmæssige karriere, går retsforskrifterne ud over det, der er nødvendigt for at opnå de socialpolitiske formål, der forfølges med denne bestemmelse, og er ikke berettiget,” hedder det i EU-Donmstolens dom.

Det er nu op til Vestre Landsret at gå videre med sagen og herunder tage hensyn til EU-Domstolens præjudicielle afgørelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.