Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.07.10 EU-domstolen sikrer deltidsansatte

13. Jul. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Folk på deltid og tidsbestemte kontrakter har samme rettigheder som fuldtids- og fastansatte, når det gælder retten til ferie og optjente feriepenge.

En østrigsk domstol bad EU-domstolen fortolke reglerne, efter retten var i tvivl. Domstolen slår fast i den østrigske sag, at de østrigske ferielove ikke er forenelig med EU-reglerne. En ansat gik over på deltidsarbejde og havde ikke kunnet holde sin ferie forinden. Da den senere blev holdt, fik den ansatte kun udbetalt feriepenge efter reglerne for deltidsansatte. Og den går ikke, fastslår domstolen. Nationale love, der giver ansatte på deltidsarbejde eller kontraktarbejde færre rettigheder i forhold til ferieloven, er ikke forenelige med EU-reglerne.

Der findes ganske vist undtagelser, men de østrigske regler var formuleret generelt.

Domstolen tog også stilling til forældreorloven, som parterne også har forhandlet. Dommeren nåede frem til, at lønmodtagere, der tager forældreorlov, har ret til den betalte ferie, de optjente, før barnet blev født. 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.