Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.07.07 EU-Kommissionen: Forskelsbehandling i 14 lande

02. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen er parat til at sende 14 lande til EF-domstolen for at have ondt i ligestillingsarbejdet. Landene har sjusket med gennemførelsen af direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse.

Danmark er ikke med på listen over de lande, der nu får et brev med en såkaldt begrundet udtalelse.

Den begrundede udtalelser lægger de juridiske rammer for en retssag ved EF-domstolen, og modtagerne er:
Tjekkiet, Spanien, Estland, Letland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Storbritannien og Sverige.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.