Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.12.08 EU-kommissionen indleder debat om handicappede

01. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-kommissionen gav i dag startskuddet til en debat om den fremtidige handicappolitik. Det sker som optakt til Den Europæiske Handicapdag den 3. december.

På en konference om den lokale indsats til gavn for et rummeligt samfund ("Acting locally for a society for all"), der finder sted i dag og i morgen i Bruxelles, deltager nøgleaktører på handicapområdet. De drøfter opfølgningen af EU's nuværende handlingsplan for handicappede. Der bliver også lejlighed til at drøfter Kommissionens nye lovgivningsforslag om bekæmpelse af forskelsbehandling for så vidt angår adgang til varer og tjenesteydelser, social beskyttelse og sociale goder, uddannelse og sundhedsvæsen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.