Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.09.08 EF-domstolen og rammerne for ulovlig alders-diskrimination

23. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

 Forskelsbehandling på grund af alder er ikke nødvendigvis i strid med EU’s regler. EF-domstolen kom i dag med en principiel afgørelse i en tysk sag om aldersgrænser på arbejdsmarkedet, der viser, at der kan være særlige forhold, der gør, at der kan gøres forskel mellem borgere på grund af alder.

Samtidig kom EF-domstolens generaladvokat med råd til EF-domstolen i en britisk sag om påstået aldersdiskrimination. Generaladvokaten mener også, at der kan være tilfælde, hvor en forskelsbehandling på grund af alder er i orden.

Den tyske sag blev anlagt af Birgit Bartsch, der blev født i 1965 og dermed var lige over 20 år yngre end hendes mand, Max Hubert Bartsch, som hun blev gift med i 1986.

Max Hubert Bartsch blev to år senere ansat i selskabet Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, og han arbejdede der som sælger lige til sin død.

Birgit Bartsch troede herefter, at hun var berettiget til en alderspension efter ham, men hun fik afslag. Det fremgik således af ordningen, at pension til enke/enkemand ikke udbetales til en person, der er over 15 år yngre end den pensionerede medarbejder.

Den tyske arbejdsmarkedsdomstol kom ind i sagen og var usikker på, om afslaget på pension var i strid med EU’s regler mod forskelsbehandling. Derfor blev den forelagt EF-domstolen i Luxembourg.

Sagen blev kompliceret af, at den er fra før Forskelsbehandlingsdirektivet fra 2000 skulle være gennemført i Tyskland.

Dommen gennemgår en række tidligere afgørelser, der blandt andet kommer ind på, hvornår fællesskabsretten gælder. Dommerne finder herefter, at fællesskabsretten ikke indeholder et generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Medlemsstaterne er forpligtet til at beskytte mod en mulig forskelsbehandling, men forskelsbehandlingen kan finde sted, hvis ” den muligvis diskriminerende behandling ikke har nogen forbindelse med fællesskabsretten”.

I den konkrete sag er der ikke fundet en sådan forbindelse ”hverken ved artikel 13 EF eller – under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende – ved direktiv 2000/78 før udløbet af den pågældende medlemsstats frist for gennemførelse heraf.”

Domstolens afgørelse faldt i den tyske sag faldt i et såkaldt Grand Chamber - den store forsamling med retsformændene for de forskellige afdelinger og de mest erfarne dommere, der udgør dommerpanelet i de store og principielle sager.

Dommen kommer ind på, at sagen er fra før det ny direktiv mod forskelsbehandling skulle være gennemført. Dermed er det ikke sikkert, at det sidste ord er sagt i spørgsmålet om aldersdiskriminering.


Praksis under udvikling af domstolen

I den britiske sag rejser spørgsmålet om gennemførelse af direktivet om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. En af de britiske ældreorganisationer har anlagt sagen med påstand om, at den britiske lov ikke er tydelig og præcis nok ved gennemførelse af det direktiv, 78/2000.

Generaladvokat Jàn Mazák gennemgår også de seneste domme på området og inkluderer dagens tyske dom, inden han siger, at det endnu er uafklaret, hvor præcist de enkelte medlemslande er forpligtet til at indskrive forskelsbehandlingsforbud i deres lovgivning.

Alligevel konkluderer han, at både den britiske og den tyske sag kommer ”til at bidrage til EF-domstolens praksis, som er under udvikling på området aldersdiskriminering”.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.