Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.05.10 Generaladvokat i EU: Funktionærloven i strid med EU-regler

06. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den danske funktionærlov er i strid med EU-regler, når det gælder diskriminering af ældre ansatte, mener generaladvokat ved EU-Domstolen, Juliane Kokott. Hun foreslår, at domstolen henstiller til Vestre Landsret, at den i en dansk sag giver en tidligere ansat ved Region Syddanmark Ole Andersen ret i, at han skulle have en godtgørelse, så han kunne søge arbejde andre steder, selv om han var berettiget til at få pension fra regionen på det tidspunkt.

Ole Andersen var sagsbehandler i Region Syddanmark i 27 år. Da han var fyldt 63 år, mente regionen ikke, han længere kunne klare arbejdet og henviste til, at han var berettiget til pension. Ole Andersen havde imidlertid ikke tanker om at holde op med at arbejde og klagede over fyringen. Ved en voldgift blev det afgjort, at der ikke var noget at udsætte på hans arbejde, og han fik erstatning for uberettiget fyring.

Ole Andersen mente imidlertid, at han også skulle have en fratrædelsesgodtgørelse, som han mente, at funktionærloven sikrede ham. Regionen holdt sig imidlertid tit, at godtgørelsen ikke udbetales, når han var berettiget til pension. Det spørgsmål kom Vestre Landsret i tvivl om, da den fik sagen, og spurgte EU-Domstolen, om de danske regler var forenelige med EU-retten.

Generaladvokaten finder, at de danske regler går imod de ansattes interesser. De kan være interesserede i at arbejde så længe som muligt. Det sikrer dem en bedre pension, den dag de forlader arbejdsmarkedet. Den fratrædelsesgodtgørelse, som Funktionærloven omtaler, er samtidig med til at gøre det lettere at søge nyt arbejde.

Generaladvokatens forslag binder ikke EU-Domstolen, der først kommer med sin afgørelse senere. Det er dog i sidste ende Vestre Landsret, der selv skal afgøre sagen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.