Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.08.08 EF-dom om arbejdsgivers forskelsbehandling alene ved udtalelser

19. Aug. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det er direkte forskelsbehandling, når en arbejdsgiver offentligt erklærer, at han ikke vil ansætte medarbejdere med en anden etnisk baggrund. Det fremgår af en dom, som EF-domstolen afsagde kort før sommerferien. Selv om dommen både er væsentlig og interessant, blev den overset under den megen opstandelse omkring en anden EF-dom, der havde betydning for dansk udlændingepolitik.

Men her er den så: I sagen om forskelsbehandling havde en belgisk arbejdsgiver sagt, at han ville følge kundernes ønsker og se bort fra medarbejdere med en anden etnisk baggrund.

Domstolen fastslår, at den omstændighed, at en arbejdsgiver offentligt erklærer, at han ikke vil ansætte medarbejdere, der har en bestemt etnisk eller racemæssig oprindelse, udgør direkte forskelsbehandling ved ansættelse, som er forbudt ved ligebehandlingsdirektivet / Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Det er domstolens opfattelse, at sådanne erklæringer kan afholde visse ansøgere fra at indgive ansøgning og dermed hindre disse ansøgeres adgang til arbejdsmarkedet.

Den offentlige erklæring om at man ikke vil ansætte folk, der har en bestemt etnisk eller racemæssig oprindelse, er tilstrækkelig til at skabe en formodning for, at der foreligger en direkte diskriminerende ansættelsespolitik. Det påhviler derfor arbejdsgiveren at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat. Dette kan han bevise ved at godtgøre, at virksomhedens faktiske ansættelsespraksis ikke stemmer overens med hans erklæringer.

Efter domstolens fortolkning af direktivet går sagen tilbage til den belgiske domstol, der havde forelagt den for EF-Domstolen i Luxembourg. Hvis arbejdsgiveren dér kan bevise, at han faktisk har en del ansatte med en anden etnisk baggrund, kan han igen komme af krogen, som EF-domstolen foreløbigt har hængt ham op i.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.