Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.07.08 EU-kommissionen foreslår bredere forbud mod forskelsbehandling

02. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Arbejdsmarkedets forbud mod forskelsbehandling skal udbredes til hele samfundet, fremgår det af et forslag, som EU-kommissionen i dag fremlagde i Bruxelles. Medlemslandene vil få mulighed for at arbejde med visse undtagelser, men sigtet er at bruge lovgivningen til en samfundsmodel, hvor forskelsbehandling ikke finder sted.

Med det nye direktivforslag forsøger EU-kommissionen at sikre ligebehandling på områder som social beskyttelse, herunder socialsikring og sundhedsydelser, uddannelse og adgang til almindeligt tilgængelige varer og tjenesteydelser, bl.a. boliger. Eurobarometer-rundersøgelser viser, at et stort flertal af borgerne i Europa går ind for denne form for lovgivning: 77 % støtter foranstaltninger, der skal beskytte borgerne mod forskelsbehandling i uddannelsessystemet, og 68 % hvad angår adgang til varer og tjenesteydelser.

Kommissionens forslag kan ses som en overbygning på den gældende lovgivning.
Det er arbejdspladsernes bredere forbud mod forskelsbehandling, der skal udstrækkes til hele samfundslivet. Medlemslandene vil få fire år til gennemførelsen, når forslaget er igennem beslutningsproces i Ministerrådet og EU-parlamentet.
 
Det betyder, at alle udbydere af tjenesteydelser eksempelvis skal tage hensyn til handicappede. Men ifølge de første papirer ikke så meget hensyn, at hver eneste offentlige bus skal have sin egen handicaplift. Der tales om ”rimelige hensyn” som skal forstås i forhold til den enkelte virksomheds bæreevne.

EU-kommissionen forestiller sig, at hvert eneste medlemsland skal have et klageorgan, så det bliver muligt at klage på samme måde som i ligestillingssager.

Undtagelserne på aldersområdet gælder eksempelvis medlemslandenes ret til at fastsætte regler om aldersgrænser for adgang til uddannelse. Også en ret til at forbyde religiøse symboler eller påklædning i skolerne er med i Kommissionens udspil.
Forslaget skal vedtages i Ministerrådet med enstemmighed efter samråd med Europa-Parlamentet.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.