Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.03.09 EF-domstolen afviser at være barnepige for nationale domstole

06. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen finder, at de enkelte lande selv må fortolke de uklarheder, der er i et direktiv om diskriminering på arbejdspladsen. Domstolen sender en sag tilbage til de britiske domstole, der bad om retningslinjer, efter en britisk ældreorganisation klagede over den måde, direktivet var omsat på til britiske regler.

Direktivet forbyder diskriminering på grund af alder. Men det åbner samtidig for, at ældre medarbejdere kan fyres, hvis der er objektive grunde og de er retfærdiggjort af beskæftigelseshensyn, situationen på arbejdsmarkedet eller har uddannelsesmæssige årsager.

Storbritannien fortolker direktivet, så det giver ganske vide rammer for at fyre ansatte, hvis de når den normale aldersgrænse på en virksomhed, eller de fylder 65 år, og der ikke er en normal grænse på virksomheden. Fyrer en arbejdsgiver en ansat, der er under 65 år, skal der dog være klare grunde til det. Hvis ikke bliver det betragtet som diskriminering.

Det britiske nationale råd for aldring finder, at de britiske regler ikke lever op til direktivets ånd og er gået til domstolene. Den britiske Højesteret var i vildrede og spurgte EF-domstolen, hvor grænserne lå for aldersdiskrimination og de mere eller mindre objektive hensyn.

EF-domstolen svarer, at et land ikke skal opstille en liste, der klart fortæller, hvornår der er tale om diskriminering, og hvad der er legitime grunde til at fyre ældre. Domstolen understreger, at der er en række socialpolitiske og arbejdsmarkedspolitiske mål, der kan spille ind.

Men domstolen siger samtidig, at det er de enkelte landes domstole, der i første omgang må tage stilling til, om den britiske lovgivning er i harmoni med direktivet.

Dermed er det dog langt fra udelukket, at der senere kan komme sager ved domstolen, hvor konkrete sager om aldersdiskriminering skal afgøres. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.