Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.12.07 Etniske minoriteter holdes ude fra EU-arbejdsmarkedet

04. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Selv om der ikke er nogen definition på minoriteter i Europa, er der ingen tvivl om, at romaerne - sigøjnerne - er den største gruppe. ´Der er ingen sikre vurderinger af, hvor mange de er, men formodningen er et sted mellem otte og 15 millioner.

Desuden lever der omkring 20 millioner mennesker i EU med en baggrund uden for de 27 lande.

De etniske minoriteter er oppe imod store forhindringer for at komme ind på arbejdsmarkedet, viser en rapport, som en ekspertgruppe i EU-kommissionen lande frem mandag.

Ifølge rapporten er eksperterne enige om, at der er behov for bedre statistiske oplysninger for at fastslå, hvad det er, vi taler om. Det er kun Storbritannien og Holland, der har en statistik.

Disse landes statistiske oplysninger tyder ikke alene på, at det er romaer og afrikaner syd fra Sahara, der er tættest på at blive marginaliseret. Oplysningerne peger også på, at der til stadighed er en negativ tendens for disse to minoritetsgrupper.

Forskningsresultater peger i al almindelighed på, at det i sig selv tæller negativt på arbejdsmarkedet at tilhøre en minoritetsgruppe. Medlemmerne af minoritetsgrupperne marginaliseres, uanset om de har kvalifikationer, der burde give dem en anden status.

 

Danmark


Irakere, der bor i Danmark, har i forhold til andre dobbelt så stor sandsynlighed for at være uden for arbejdsmarkedet. Sandsynligheden for, at de er arbejdsløse, er seks gange så høj som sandsynligheden for andre – og når de arbejder, tjener de kun halvdelen af gennemsnitslønnen i Danmark.

For arbejdstagere med en tyrkisk baggrund gælder, at de både i Danmark og Holland har 2-4 gange større sandsynlighed for arbejdsløshed end andre.

EU-kommissionens high-level arbejdsgruppe om etniske minoriteter har formuleret en række punkter, der er anledning til forskelsbehandling og marginalisering:

 • Manglende uddannelse og manglende erhvervserfaring
 • Manglende sprogkundskaber
 • Manglende anerkendelse af kvalifikationer
 • Begrænset adgang til visse professioner
 • Manglende adgang til statsborgerskab
 • Svag integrationspolitik
 • Fordomme og negative holdninger
 • Svag mobilitet og samling i bestemte områder
 • Industriel innovation
 • Manglende motivation p.g.a. velfærdsydelser
 • Forskelsbehandling
 • Manglende viden
 • Konkurrencen på arbejdsmarkedet
 • Sort arbejde

 

Ekspertgruppen kommer med en række anbefalinger:

 • Gør de etniske minoriteters deltagelse til en politisk prioritet,
 • Læg vægt på ligheds- og kønsligestilling
 • Fastslå, hvad der er de konkrete hindringer for etniske minoriteters deltagelse.
 • Fastlæg en langtidsstrategi for inddragelse med målsætninger, der ikke er etniske opdelte.
 • Mobiliser alle relevante aktører – også fra de etniske minoriteter.
 • Sæt de fornødne midler af.
 • Støt uddannelse.
 • Sær særligt lys på inddragelsen af roma-folket i uddannelse, beskæftigelse, sundhedsforhold og bolig.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.