Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.07.08 EF-dom udvider forbud mod forskelsbehandling af handicappede

17. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen afsagde i formiddag en dom, der er en meget principiel udvidelse af forbuddet mod forskelsbehandling og chikane på arbejdspladsen, når der er tale om handicappede personer.

Domstolen fulgte i det store og hele generaladvokatens indstilling, og afgørelsen vil givetvis være overraskende på store dele af det europæiske arbejdsmarked.

I en britisk sag siger domstolen, at moderen til et handicappet barn blev forskelsbehandlet, da virksomheden opsagde hende, fordi hun brugte ”for meget tid på barnet”.

Kvinden blev behandlet anderledes end de øvrige ansatte og denne forskelsbehandling er ulovlig. Dermed siger dommen, at den ansatte er beskyttet mod forskelsbehandling, ikke på grund af sit eget, men på grund af en nærtstående slægtnings handicap.

”Forbuddet mod direkte diskrimination… er ikke begrænset til mennesker, der selv har et handicap. I konsekvens heraf er i strid med forbuddet mod direkte diskrimination, hvis en arbejdsgiver behandler en ansat mindre favorabelt end andre ansatte i en tilsvarende situation, og det er dokumenteret at denne ”ringerebehandling” er baseret på hendes barns handicap, hvis pleje fortrinsvis varetages af hende”, siger domstolen.

På samme måder mener dommerne, at man skal forstå forbuddet mod chikane. Af samme grund skal det også udstrækkes i en situation som den, der er forelagt domstolen.

Sagen var indbragt for EF-domstolen af en britisk retsinstans, og i domstolens egen omtale af sagen hed det forud for domsafsigelsen i dag, at denne sag ”for første gang rejser et vigtigt spørgsmål om rækkevidden af direktivet om ligebehandling i ansættelse og beskæftigelse.”

Kvindens barn blev født med alvorlige lidelser i åndedrætsorganerne og krævede derfor meget opmærksom fra moderen, der var alene. Hun var hjemme i store perioder, og det fandt arbejdsgiveren ikke foreneligt med arbejdet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.