Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.09.08 EU skal bruge FN-organ om forskelsbehandling af handicappede

03. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-kommissionen foreslår, at EU-landene samlet tilslutter sig FN's særlige klageorgan for forskelsbehandling af handicappede. Samtidig skal landene underskrive konventionen, der meget omfattende forbyder forskelsbehandling af handicappede.

Medlemslandene har tidligere tilkendegivet, at de vil tilslutte sig konventionen, der netop er trådt i kraft, og nu beder Kommissionen Ministerrådet om ved enstemmighed også at sige ja til den protokol, der ledsager konventionen.
 
Deltagere i protokollen anerkender, at FN's klagekomite for rettigheder for personer med et handicap kan behandle klager over det enkelte medlemslands behandling af handicappede.

En del af EU-landene har allerede tilsluttet sig både konvention og protokollen, men da både medlemslande og EU har kompetence på ligebehandlingsområdet, skal EU som sådan nu også tilslutte sig.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.