Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.12.08 Rammeafgørelse om fremmedhad efter 7 års debat i EU

01. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det har taget EU-landene over syv år at nå til enighed om en såkaldt rammeafgørelse om bekæmpelse af ytringer, der har karakter af racisme eller fremmedhad.

Rammeafgørelsen ligger i krydsfeltet mellem den beskyttelsesværdige ytringsfrihed og den strafværdige racistiske eller fremmedfjendske propaganda. Undervejs har det været en særlig dansk bekymring, at nazistiske grupper, der i en række lande kunne straffes for holocaustbenægtelse eller nazistisk propaganda, brugte Danmark som et fristed, hvorfra uhyrlighederne blev eksporteret.

Rammeafgørelse er karakteristisk ved, at en række lande har afgivet erklæringer i tilslutning til vedtagelsen, der fandt sted i ministerrådet torsdag.

I en selvstændig kommentar siger EU-kommissionen, at det var på tide, at fællesskabet tog sig sammen til en håndsfast bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

Rammeafgørelsen pålægger Kommissionen at foretage en samlet vurdering af gennemførelsen af Rammeafgørelsen om to år.

Ministerrådet siger i en pressemeddelelse blandt andet, at ministerrådet:

"vedtog den 28. november 2008 en rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen.

Formålet med denne rammeafgørelse er at tilnærme de strafferetlige bestemmelser til hinanden og at bekæmpe lovovertrædelser i form af racisme og fremmedhad mere effektivt ved at fremme et fuldt dækkende og effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne.

Rammeafgørelsen omhandler lovovertrædelser, som tilskyndelse til had og vold samt offentligt forsvar for eller benægtelse eller bagatellisering af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser. Rammeafgørelsen er begrænset til lovovertrædelser begået på grund af race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse. Den omfatter ikke lovovertrædelser begået af andre grunde, f.eks. af totalitære regimer.

Rådet beklager dog alle sådanne lovovertrædelser.

Rådet opfordrer Kommissionen til inden to år efter rammeafgørelsens ikrafttræden at undersøge samt aflægge rapport til Rådet om, hvorvidt der er behov for endnu en retsakt, der omfatter offentligt forsvar for eller benægtelse eller bagatellisering af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser, som er rettet mod en gruppe personer, der er defineret under henvisning til andre kriterier end race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse såsom social status eller politisk overbevisning.

Folketingets EU-oplysning skriver om rammeafgørelser: ” Rammeafgørelser skal medvirke til, at medlemslandenes lovgivning nærmer sig hinanden. Rammeafgørelserne er bindende for medlemslandene med hensyn til det mål, der skal nås, og kan på den måde siges at minde om direktiver, dog med den væsentlige forskel, at direkte virkning af en rammeafgørelse udtrykkeligt er udelukket.”

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.