Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.01.08 Forbud mod forskelsbehandling af handicappede i nyt perspektiv

31. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Generaladvokaten ved EF-domstolen lagde i dag op til principiel udvidelse af forbuddet mod forskelsbehandling af handicappede personer. I en britisk sag har generaladvokaten nu udtalt, at moderen til et handicappet barn blev forskelsbehandlet, da virksomheden opsagde hende, fordi hun brugte ”for meget tid på barnet”.

Kvinden blev behandlet anderledes end de øvrige ansatte og denne forskelsbehandling er ulovlig. Dermed lægger generaladvokaten op til, at den ansatte er beskyttet mod forskelsbehandling, ikke på grund af sit eget, men på grund af en nærtstående slægtnings handicap.

Generaladvokatens indstilling er ikke bindende for EF-domstolen, og selv om dommerne i flertallet af sagerne følger generaladvokaten, så er der mange af de store principielle sager, hvor dette ikke er tilfældet (Senest Vaxholm-sagen).

Sagen er forelagt EF-domstolen af en britisk retsinstans, og i domstolens egen omtale af sagen hedder det, at man i denne sag ”for første gang rejser et vigtigt spørgsmål om rækkevidden af direktivet om ligebehandling i ansættelse og beskæftigelse.

Direktiv 2000/78/EF.


Generaladvokaten siger, at direktivets formål er at forhindre enhver form for diskrimination – herunder også arbejdsgiverens chikane.

Generaladvokatens korte konklusion er: Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000, der etablerer en general ramme for ligebehandling i beskæftigelse og ansættelser beskytter mennesker, der, selv om de ikke selv er handicappede, udsættes for direkte forskelsbehandling og/eller chikane i ansættelsesforholdet, fordi de er knyttet til en person med et handicap.

Kvindens barn blev født med alvorlige lidelser i åndedrætsorganerne og krævede derfor meget opmærksom fra moderen, der var alene.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.