Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.07.08 EU-kommissionen:Tørklæder på arbejdspladsen kan blive følsomt

20. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
- Det ser ud til at det kan blive et følsomt område, skriver EU-kommissionen om forholdet mellem ligestillingsdirektivet fra 2000 og den enkelte ansatte, der bærer synlige tegn på religiøst tilhørsforhold (Tørklæder, bl.a.).

Udtalelsen falder i en såkaldt Meddelelse fra Kommissionen, der skal give ministre, parlamentarikere og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, EØSU, et indtryk af, hvordan direktivet er gennemført i medlemslandene.

Det drejer sig om Rådet direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Formålet er at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro,

handicap, alder eller seksuel orientering.

Det fremgår af Meddelelsen, der er på 10 sider, at den religiøse påklædning på arbejdspladsen muligvis kan give de største problemer, selv om der ikke er nogen antydning af, hvad der kan anses som diskrimination.

Kommissionen skriver:

”Siden vedtagelsen af direktivet har retspraksis i medlemsstaterne vist, at der består modsætningsforhold mellem dresscoden på arbejdspladser og synlige tegn på religiøst tilhørsforhold. Enkelte af disse sager er blevet behandlet som menneskerettighedssager (der rejser spørgsmålet om religionsfrihed) og ikke som sager om forskelsbehandling, men det ser ud til, at dette kan blive et følsomt område i forbindelse med gennemførelsen af direktivet.”

Generelt ser det ud til, at alle medlemslandene har overholdt forpligtelserne til at gennemføre den nødvendige lovgivning.

Meget tyder dog på, at der i de kommende år vil være usikkerhed om, hvor langt direktivet kan strækkes – eksempelvis ved faste aldersgrænser, der skubber ældre ud af arbejdsmarkedet. Kommissionen peger også på en nylig dom ved EF-domstolen, der sikrede en efterladt partner i et registreret parforhold en ret til partnerens pension, fordi det modsatte ville have været diskrimination på grund af seksuel orientering.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.