Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.05.08 Skrappere regler mod forskelsbehandling – mens lande forfølges

23. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet presser på for at få EU-kommissionen til at spille ud med en omfattende politik mod forskelsbehandling. På samlingen i Bruxelles vedtog parlamentarikerne med 362 stemmer mod 262 en betænkning, der kritiserer EU-kommissionen for blot at ville gå videre med forslag mod at diskriminere handicappede.

Det liberale britiske medlem, Elizabeth Lynne, der stod for parlamentets betænkning, rettede på samlingen en hård kritik af EU-kommissionen, fordi over halvdelen af Kommissionen efter hendes oplysninger ikke støttede EU-kommissær Vladimír Špidla tanker om at få et strammere direktiv, der også omfatter forskelsbehandling på grund af race, køn, alder og seksuel orientering.

- Jeg håber, at de andre kommissærer vil lytte til Dem takket være vor rapport, sagde Elisabeth Lynne i en direkte henvendelse til kommissær Špidla.

Kommissæren svarede, at en kommende ny social agenda, som Kommissionen ventes at lægge frem den 25. juni, får et bredere afsnit om forskelsbehandling. Vladimír Špidla kom ikke ind på det nærmere indhold, men sagde dog, at også kommissionen er tilhænger af at udvide begrebet diskriminering til race og etnisk oprindelse og køn.

- Jeg er klar over, at der er mangler i den nuværende beskyttelse i særdeleshed på baggrund af religion, alder, handicap og seksuel orientering, når det gælder området uden for arbejdsmarkedet, sagde Vladimír Špidla.

Socialdemokraternes Britta Thomsen mener, at det haster med at få udvidet indsatsen mod diskriminering, så den dækker alle områder.

- Det her handler også om menneskerettigheder. Vi kan ikke være den måde, vi behandler en række mennesker på, bekendt, siger Britta Thomsen.

Hun mener, at der skal være en meget klarere beskyttelse mod forskelsbehandling både på arbejdsmarkedet og udenfor, at den skal gælde alle former for forskelsbehandling. Og så må kommissær Špidla bare se at få et forslag gennem Kommissionen.

Retlige skridt mod de fleste EU-lande

Vladimír Špidla understregede i Strasbourg, at han var enig med parlamentet i, at der skulle gøres noget, og han var tilfreds med parlamentets støtte. Men han påpegede også, at en række EU-lande er bagud med at omsætte to nuværende direktiver om ligestilling og forskelsbehandling. Kommissionen har rejst en række sager mod landene. Europa-Parlamentet støtter, at der bliver sanktioner mod lande, der ikke følger reglerne. Men parlamentet finder ikke, at det spiller nogen rolle for nye initiativer, at landene er bagud med at følge de hidtidig.

Allerede for knap et år siden sendte EU-kommissionen spørgsmål til 14 lande, der var bagud med at omsætte et direktiv fra 2000 eller havde omsat det forkert efter Kommissionens opfattelse. Blandt andre Sverige, Italien, Frankrig, Storbritannien og Spanien modtog brevet fra Kommissionen.

Kritikken gik især på manglende definitioner af diskriminering, manglende indsats mod chikane, for mange undtagelser fra direktivet og mangler i forbindelse med bevisbyrden i sådanne spørgsmål.

I januar fulgte yderligere skridt i jagten på syndere mod ligestilling inden for beskæftigelse. 10 lande stod nu for skud, og der var en række gengangere fra sidste år bl.a. Frankrig og Sverige. Igen var problemet især definitioner, men også manglende beskyttelse imod fyringer.

En sag mod Danmark er totalt mørklagt i Beskæftigelsesministeriet. En række henvendelser til EU-kommissionen har heller ikke åbnet op for sagens detaljer.

I Europa-Parlamentet sagde Vladimír Špidla, at Kommissionen ikke vil tøve med at bruge sine magtmidler for at få landene til at følge reglerne.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.