Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.04.08 EF-domstolen giver registreret partner arbejdsmarkedspension

01. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I en skelsættende afgørelse har EF-domstolen i dag givet mennesker, der lever i registreret partnerskab, nye rettigheder. En tysk mand får ret til pensionen efter sin partner, fordi EF-domstolen opfatter pensionsydelsen som en del af afdødes tidligere aflønning.

Ad den vej når domstolen frem til, at det ville være i strid med direktivet om forbud mod forskelsbehandling, hvis den efterladte partner stilles anderledes end en efterladt ægtefælle.

Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 skal sikre ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Der må således ikke forskelsbehandles på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Det fremgår af dommen, at EF-dommerne holder helt fast i, at sociale pensioner og social sikring er medlemsstaternes ansvar, og som sådan ikke er omfattet af direktivet. Men det er noget andet med pensioner, som den enkelte lønmodtager og dennes arbejdsgiver har indbetalt til. I den aktuelle sag havde afdøde deltaget i en kollektiv aftalt pensionsordning som en del af den kollektive overenskomst for teaterarbejdere i Tyskland.

Det er denne indbetaling, som domstolen kategoriserer som løn, og når det drejer sig om løn, må der ikke forskelsbehandles.

Også EU-kommissionen argumenterede for det vindende standpunkt, at efterladte ydelser er omfattet af direktivet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.