Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.02.08 EF-domstolen afviser social forskelsbehandling

22. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 27 EU-lande bestemmer selv, hvordan de sociale love skal være, og hvem der får glæde af dem. Men det betyder ikke, at landene frit kan behandle borgere fra andre lande anderledes end borgere fra deres egne lande, slår EF-domstolen fast i en ny dom. Den understreger, at vandrende arbejdstagere er langt bedre beskyttet, en mange medlemslande vil være ved.

Myndigheder i Østrig afviste således at forlænge ydelser til børnepasning til tyskeren Malina Klöppen, der boede i Østrig. Begrundelsen var, at perioden for udbetalinger var slut, da det efter de østrigske myndigheders opfattelse ikke talte med, at hendes østrigske samlever også havde sparet op til ydelserne, da han arbejdede i Tyskland. Det mente østrigerne kun gjaldt for samlevende, der begge sparede op til ydelserne ved arbejde i Østrig.

Myndighederne fik i første omgang medhold ved en domstol, men Malina Klöpper ankede afgørelsen, og en højere instans sendte den derefter til EF-domstolen for at få en bedømmelse.

Og EF-domstolen finder, at de østrigske myndigheder ikke følger bestemmelserne for vandrende arbejdskraft i en meget omdiskuteret EU-forordning 1408/71.

Den siger blandt andet, at myndighederne ikke må gøre forskel i behandlingen mellem folk af forskellig nationalitet. EF-domstolen bemærker, at det hverken må være den åbenlyse forskelsbehandling eller en mere skjulte. Så havde Malina Klöppen ret til en yderligere periode med børneydelser, hvis hun og hendes samlever begge have sparet op til den gennem arbejde i Østrig, har hun også ret til den, hvis samleveren havde arbejdet tilstrækkeligt længe i Tyskland. For den periode skal tælle fuldt med.

Hele dommen kan læses her på dansk.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.