Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.05.10 EU-generaladvokat: Fritid for mænd til at brystføde

07. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Skal mænd have samme ret som kvinder til at få fri, så et nyfødt barn kan få mælk?

En generaladvokat ved EU-Domstolen siger ja og anbefaler, at domstolen går imod det spanske arbejdskodeks, der ikke giver samme rettigheder for mænd og kvinder og taler om frihed til at brystføde.

Generaladvokaten finder, at det strider mod EU’s regler for ligestilling både i beskæftigelse, uddannelse, forfremmelser og arbejdsbetingelser. Han har imidlertid også fortolket den rammeaftale, som parterne på det europæiske arbejdsmarked i 1996 indgik om forældreorlov.

Det er den spanske Højesteret, der har indbragt sagen for domstolen. Den var i tvivl, da den fik sagen, efter en spansk lønmodtager Roca Álvarez appellerede en retlig afgørelse. Den sagde, at han ikke havde ret til kortere arbejdstid, både fordi han ikke var kvinde, og at hans kone var selvstændig. Den spanske Højesteret ønskede at vide, hvordan EU-Domstolen fortolkede direktivet om ligestilling og dets forenelighed med de spanske regler.

Roca Álvarez ønskede at få kortere arbejdstid, efter hans kone fødte et barn i 2005. Han holdt sig til, at det spanske arbejdskodeks fastslog, at kvindelige arbejdere har ret til en times fri fra arbejde for at brystføde et barn, der er under ni måneder. Reglen var imidlertid nu formuleret, at der ikke blev skelnet mellem mænd og kvinder, hvis de begge var ansat. Derfor var også han omfattet af reglen, mente han.

Arbejdsgiveren var af en anden opfattelse og holdt sig også til, at konen ikke var ansat lønmodtager, men selvstændig. Álvarez’ fortolkning af de spanske regler og EU-reglerne holdt heller ikke ved en spansk underret. Den hæftede sig ved, at arbejdskodekset i dette spørgsmål indledte med ”kvindelige arbejdere”, og at formålet med reglen var, at et barn, der stadig var vænnet til moderens mælk, kunne få føde. Samtidig gav retten arbejdsgiveren ret i, at der skulle være tale om lønmodtagere, for at rettigheden til at få fri overhovedet kunne komme på tale.

Generaladvokaten finder det påfaldende, at det spanske arbejdskodeks skelner mellem mænd og kvinders rettigheder, når det gælder selvstændige. Kvinden kunne få fri, lige meget om manden var selvstændig eller ansat. Frihed for manden gjaldt under alle omstændigheder kun, hvis konen var ansat. Han hæfter sig samtidig ved, at loven nu ikke kun taler om brystfødende kvinder, men også om mad via flasker. Dermed var man ud over det biologiske, og både mænd og kvinder kunne derfor påtage sig opgaven.

Den spanske praksis fastholder dermed traditionelle roller i familien, hvor kvinder tager og af børnene og mændene arbejder. Men den praksis er efter generaladvokatens opfattelse en diskriminering og passer ikke til et samfund, hvor rollerne er en anden end den traditionelle. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.