Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.01.08 EU-ombudsmanden sparker til debatten om aldersgrænser

02. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Den Europæiske Ombudsmand er gået i gang med et opgør med EU-kommissionen for at få Kommissionen til at hæve et forbud mod at beskæftige freelance-oversættere, som er fyldt 65.

Ombudsmanden fastslår, at Charteret om grundlæggende rettigheder indeholder et principielt forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Det fremgår af Ombudsmandens redegørelse, at han finder EU-kommissionen både firkantet og stridbar - og ude af trit med den europæiske lovgivning. Det får han sagt ved at påpege, at EU-parlamentet på samme område har fulgt hans anvisninger, mens Kommissionen påstår, at det ville være ulovligt at følge ham. Begge dele kan ikke være rigtigt.

Kort sagt mener Ombudsmanden, at det kan være fornuftigt nok at stræbe mod ansættelse af flere unge oversættere og neddrosle de ældres aktiviteter. Men har man brug for at give de unge opgaver og træning, kan man gøre det på mange andre måder end at forbyde de 65-årige at arbejde.

Man kan fordele opgaver, så mange flere får færre opgaver, for det er selve forbuddet mod at give opgaver til 65+, der ifølge Ombudsmanden er ulovligt.

Ombudsmanden finder Kommissionens adfærd så kritisabel, at han bruger sagen til at sende EU-parlamentet en særlig rapport. I denne rapport anbefaler han EP at vedtage en resolution, der banker Kommissionen på plads.

Ombudsmandens detaljerede argumenter kan læses som et bidrag til den debat om faste aldersgrænser, fratrædelsesalder og forskelsbehandling, der kører både juridisk og politisk.

I denne debat er det et vigtigt spørgsmål, om hensynet til at få unge ind på arbejdsmarkedet kan begrunde aldersgrænser. Svaret er - både og. Men det kan ikke foregå uden at arbejdsgiveren fører en slags bevis for, at det er nødvendigt med en ny aldersfordeling i virksomhedens samlede arbejdsstyrke.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.