Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.01.10 EU-domstolen underkender tysk diskriminering af unge

20. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De unge er lettere at fyre i Tyskland end de ældre lønmodtagere. Men den går ikke, mener EU-domstolen., Den giver i en principiel sag den tyske lønmodtager Seda Kücükdeveci ret i, at hun skulle have samme opsigelsesfrist som ældre lønmodtagere.

Seda Kücükdeveci havde været ansat ti år i firmaet Swedex, da hun i december 2006 blev fyret med en frist på kun en måned. Firmaet begrundede det korte opsigelsesvarsel med, at hun var begyndt at arbejde i firmaet som 18-årig, og perioden op til 25 år talte ikke med.

Gjorde den det, ville hun have fået en frist på fire måneder. Men siden 1926 har unge ikke haft samme rettigheder som ældre ansatte, og firmaet fulgte blot reglerne.

Domstolen finder imidlertid, at de regler er i strid med ligebehandlingen i EU, som er et af de helt grundlæggende principper. Til de principper hører også forbud mod aldersdiskriminering. Domstolen finder, at forskelsbehandling også strider mod EU’s retningslinjer for beskæftigelsen.

Kun under helt specielle forhold kan en forskelsbehandling accepteres, men de tyske regler for opsigelse hører ikke under det, der kan accepteres.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.