Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.04.11 EU-opgør om vold mod kvinder, æresdrab og andre overgreb

05. Apr. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hver fjerde kvinde i Europa har været udsat for fysisk vold mindst en gang i deres voksenliv. Hver tiende kvinde har været udsat for seksuelle overgreb, hvor vold indgår. Flere end hver fjerde barn kan berette, at fysisk vold fandt sted i deres barndom.

Europa-Parlamentet vedtog i dag en betænkning, der opfordrer til en langt større indsats mod den vold, først og fremmest kvinder er ofre for i dagligdagen. Skal den til livs, kræver det en indsats på en række områder. Megen af volden har dybe traditioner, hvor også kulturen spiller ind. Det gælder både æresdrab, tvangsægteskaber og endog voldtægt, som der er forskellige definitioner af og straffe mod.

Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til at anerkende voldtægt af og seksuelle overgreb mod kvinder som strafbare handlinger, og at de retsforfølges – også, hvis de sker inden for ægteskaber og registrerede parforhold.

Socialdemokraternes Britta Thomsen ser alvorligt på problemet og påpeger, at 28.000 danske kvinder i løbet af et år bliver ofre for vold begået af deres nærmeste. Parlamentets udkast til en rammepolitik for EU til bekæmpelsen af volden lægger op til, at kvinderne får en håndsretning, der er hårdt tiltrængt. Volden får store følger for dem personligt, men anslås også at koste EU-landene omkring 250 milliarder kroner om året.

- Vold mod kvinder er et resultat af nogle samfundsmæssige strukturer og gamle traditioner, der gør, at de adskiller sig fra andre former for vold. Derfor bør EU’s indsats over for voldsramte kvinder udmøntes i en særskilt lovgivning, siger Britta Thomsen.

Parlamentet opfordrer EU og medlemsstaterne til at fastlægge lovgivningsmæssige rammer og her se specielt på indvandrerkvinders problemer. Medlemsstaterne må sikre, at der er tilflugtssteder, hvor voldsramte kvinder og børn kan søge hen, og EU’s fonde bør gøre det lettere for ofre at komme til bage til samfundet igen.

Forskningen i voldsproblematikken bør øges også, og der bør være bedre statistik, så alvoren kommer frem i alle lande.

Indsatsen skal imidlertid ikke kun rettes mod ofrene. Det er nødvendigt at arbejde med mænds forståelse af volden og her først og fremmest øge voldsmændenes bevidsthed om det, der har gjort.

I Kvinderådet peger Randi Theil Nielsen på, at også i Danmark er det forebyggende arbejde underprioriteret.

- Der er enkelte kommuner, der gør et virkeligt godt stykke arbejde, men der er ingen koordineret indsats, og ofte er den projekbaseret, siger Randi Theil Nielsen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.