Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.11.07 Godt år for job i EU

26. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

2006 var et godt år for beskæftigelsen i EU. Med fire millioner flere på arbejdsmarkedet gav året den største stigning, der er sket, siden EU satte sin ny politik for job i gang i år 2000.

Kommissionens ny rapport, Beskæftigelsen i Europa 2007, som blev offentliggjort i dag, viser, at de ældre får bedre tag på arbejdsmarkedet, men at det stadig kniber med at få alle unge i gang på arbejdsmarkedet.

- Vores nye rapport viser, at indsatsen vedrørende beskæftigelsespolitikken i Europa begynder at bære frugt. Set i forhold til sidste års rapport har flere europæere fået job. Men vi skal ikke bare læne os tilbage og være tilfredse, hvis vi skal nå vore ambitiøse mål. Vi har set, at veludformede beskæftigelsesreformer fungerer, og vi må sørge for at lære af de positive erfaringer i mange medlemslande, sagde EU-kommissær Vladimir Spidla i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Den såkaldte Lissabon-proces, som EU-topmødet i den portugisiske hovedstad skød i gang i marts 2000, sætter mål for beskæftigelsen og også de ældres plads på arbejdsmarkedet. Målet er, at 50 procent af de ældre på mellem 55 og 64 år er i arbejde i 2010. I 2000 var det blot 36,6 procent, men sidste år var procenten oppe på 43,6.

Derimod var 17,4 procent af de unge uden et arbejde sidste år.

Rapporten fra Kommissionen fremhæver, at et fleksibelt arbejdsmarked letter de unge og ældres muligheder på arbejdsmarkedet og peger her på ordninger med teamwork, jobrotation og den enkeltes muligheder for selv at bestemme sine arbejdstider. Livslang læring er samtidig et middel til at sikre, at de ansatte fastholder deres muligheder på arbejdsmarkedet.

- Hvis arbejdstagerne skal hjælpes med at tilpasse sig til forhold under hastig forandring – hvilket er drivkraften bag flexicuritytilgangen – er det af afgørende betydning at forbedre karrieremulighederne, navnlig gennem øget adgang til forskellige former for livslang læring, hedder det.

Rapporten bekræfter også, hvad det europæiske faglige forskningsinstitut ETUI tidligere har påvist, nemlig at lønningerne udgør en stadigt mindre del af landenes nationalprodukter. Gennem 30 år er lønningernes andel faldet. Kommissionen finder, at det er den ny teknologi, der gør, at der bliver færre og færre ansatte og mere og mere teknologi, der overtager jobbene. Især de lavtuddannede har betalt prisen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.