Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.08.10 Flere ældre i job – krise eller ej

17. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Flere ældre var på arbejdsmarkedet i EU sidste år, end da krisen startede i 2008. Samlet var 46,0 procent af de 55-64-årige på arbejdsmarkedet i 2009 mod 45,6 procent året før og blot 36,9 procent i år 2000.

Dermed adskiller de ældres situation på arbejdsmarkedet sig fra de yngres. I hele EU faldt beskæftigelsen fra 65,9 procent i 2008 til 64,6 procent sidste år. Men den var blot på 62,4 procent i 2002.

Beskæftigelsen er imidlertid vist forskellig i EU-landene. Ikke mindst blandt de ældre er der store forskelle, viser en opgørelse fra Eurostat. I Sverige var hele 70 procent af de ældre på arbejdsmarkedet. I Estland var det 60,4 procent. Derefter følger Danmark og Storbritannien, hvor 57,5 procent af de ældre var i job sidste år. Tyskerne fastholder også job, selv om de bliver ældre, men på Malta er kun 28,1 procent af de 55-64-årige på arbejdsmarkedet, og i Polen 32,3 procent.

Det er kvinderne, der holder beskæftigelsen nede. I gennemsnit er 70,7 procent af mænd i EU-landene på arbejdsmarkedet. Men det gælder kun for 58,6 procent af kvinderne. På Malta er kun 37,7 procent af kvinder mellem 15 og 64 år på arbejdsmarkedet. I Spanien var det 52,2 procent.

Derimod var 73,1 procent af de danske kvinder i job og 71,1 procent af de hollandske. Men hollænderne er dem, der hyppigst blot har deltidsjob. 47,7 procent af jobbene på det hollandske arbejdsmarked er på nedsat tid. I Danmark, Sverige, Storbritannien, Østrig, Tyskland og Belgien er omkring hver fjerde i et deltidsjob.

I Spanien er det kun 12,6 procent, der jobber deltid, men hele 25,4 procent af jobbene er på tidsbestemte kontrakter. De er også udbredt i Polen, hvor 26,5 procent er på kontrakt.

I de fleste østlande er et job ellers et job, og det er på fuld tid. I Estland er kun 2,5 procent på en kontrakt og kun 9,4 procent arbejder deltid. I Rumænien er en procent på en kontrakt og 8,5 procent jobber deltid. I Bulgarien er deltidsarbejde endnu mindre udbredt. Det har kun 2,1 procent, og 4,7 procent har en tidsbestemt kontrakt.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.