Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.02.09 Arbejdsløsheden i EU fortsætter opad

01. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I december 2008 var der ca. 17.911.000 arbejdsløse inden for EU. Dermed er 7,4% nu registreret som arbejdsløse i EU, viser nye tal fra EUROSTAT, og der er en stigning på 0,2% fra måneden før og 0,6% i løbet af det seneste år.

Der er store forskelle på tallene i EU-landene, og det er heller ikke alle steder arbejdsløsheden stiger. Polen har i perioden december 2007 til december 2008 oplevet et fald fra 8.2% til 6.5%, og Slovakiet er gået fra 10.3% til 9.4%. På den negative side er Spanien gået stejlt op fra 8.7% til 14.4% - hvilket er en stigning på en hel procent på kun en måned og Estland er gået fra 4.1% i december 2007 til nu 9.2% - også her er den seneste måned også særdeles kritisk med en stigning på 0,9%. Irland oplever også krise, og er gået fra 4,7% til 8,2% i løbet af det sidste år.

Danmarks tal ligger i den bedste fjerdedel. Med Eurostats opgørelsesmåde var 4,5% arbejdsløse i december i Danmark. Det tal overgås kun af Holland, Østrig, Cypern - og i den seneste måned er Slovenien også kommet under Danmark.


Ungdomsarbejdsløsheden stiger også

Mange EU-lande har store problemer med at få unge mennesker etableret på arbejdsmarkedet. For tiden er 16,6% af EU-borgere under 25 år uden job. Eurostat opgør her det danske tal for december 2008 til 11,1%, hvilket er en dramatisk stigning fra 5,9% i december 2007. Tallene er dog små i sammenligning med Spanien, som nu har en registreret ungdomsarbejdsløshed på 29.5%.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.