Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.11.10 Arbejdsløsheden stiger – men ikke i Tyskland med dårlige job

01. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsløsheden i EU steg igen i eurolandene i september og kom op på 10,1 procent. I EU som helhed har arbejdsløsheden været konstant på 9,6 procent siden marts, viser nye tal fra Eurostat.

Krisen i Spanien fortsætter. I september var 20,8 procent uden et arbejde mod 20,6 procent i august. Også i Irland og Slovakiet blev flere arbejdsløse, og i forhold til landenes størrelser følger de efter Spanien som dem, der har det største antal ledige.

I Frankrig var hver tiende uden et job både i august og september. Derimod faldt arbejdsløsheden igen i Tyskland, og det vækker opsigt i nabolandet Frankrig. Tyskland klarede sig gennem krisen uden alarmerende tal for arbejdsløsheden. I dag er ledigheden nu under den magiske grænse på tre millioner. Men de pæne tal har en pris, hedder det i det franske dagblad Liberation. Arbejdsløsheden holdes kunstigt nede af en voldsom vækst i dårlige job.

Helt tilbage til den tidligere kansler Schröders dage er jobmarkedet blevet liberaliseret. Og reformerne er fortsat.

Det anslås, at fem millioner tyskere arbejder i såkaldte minijob, der giver 400 euro (3000 kr.) for 60 timers arbejde om måneden. For 2,8 millioner tyskere er det det eneste job, de har at leve af.

Deltidsarbejde florerer med firedages uger eller folk på daglig nedsat tid. Tidsbestemte kontrakter breder sig. I 1990’erne talte man om 190.000 kontrakter. I dag anslås tallet at være på omkring en million.

Store koncerner benytter sig af liberaliseringerne. Medicinalkoncernen Schlecker fyrede et stort antal medarbejdere og lod arbejder overgå til billige underleverandører med andre arbejdsforhold. Deutsche Bahn, VW-fabrikkerne og Deutsche Telekom er andre, der benytter sig af de friere regler for arbejdstiden.

Liberation nævner også forholdene inden for posten. Som tidligere omtalt også på fagligt.eu breder nye firmaer sig på markedet. Tyske postarbejdere arbejder ikke længere hos Deutsche Post til 15 euro i timen, men hos firmaer som First Mail til 9,80 euro. I brancher som hotel- og restauration er lønninger på 1-4 euro i timen ikke sjældne.

IG Metalls nummer to, Detlef Wetzel, siger til bladet, at de unge især bliver ramt af de dårlige løn- og arbejdsforhold. Den tyske vækst har dermed sin pris.

- Væksten er kun bæredygtig, når folk arbejder på tidsubestemte kontrakter og kan leve af deres løn, og den ikke bliver båret af en arme af dårligt betalte lønmodtagere, siger Detlef Wetzel.

Den tyske ungdomsledighed er den laveste i EU. Den er på 8,5 procent mod 20,3procent i gennemsnit i hele EU, 42,5 procent i Spanien, 24,4 procent i Frankrig og 12,2 procent i Danmark.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.