Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.03.07 Flere kvinder ud på EU-arbejdsmarkedet

08. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen har i dag fremlagt sin årlige beretning om ligestilling mellem kønnene.

2007-rapporten siger blandt andet, at der nu kommer langt flere kvinder ud på arbejdsmarkedet. Siden lanceringen af Lissabon-strategien i 2000 er seks af de otte millioner arbejdspladser, der er blevet skabt i EU, blevet besat af kvinder.

I 2005 steg kvindernes erhvervsfrekvens for tolvte år i træk og udgjorde 56,3 %, hvilket er 2,7 points over niveauet i 2000. Samtidig steg mændenes erhvervsfrekvens med 0,1 points. Hvis den positive tendens fortsætter17, vil Lissabon-målet om en erhvervsfrekvens for kvinder på 60 % kunne nås i 2010.

Erhvervsfrekvensen for kvinder over 55 år steget meget hurtigere end mændenes og er nu på 33,7 %, dvs. næsten 7 points højere end i 2000.

Forskellen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens er således reduceret til 15,0 points i 2005, dvs. et fald på 2,6 point på fem år.

 

Årsrapportens formelle navn er KOM(2007)49 endelig: BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om ligestilling mellem kønnene - 2007

 

 www.fagligt.eu har en større gennemgang af ligestillingspolitikken. Klik her.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.