Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.05.07 Kvinder med børn uden job

11. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kvinder, der har børn, er i lagt højere grad hjemmegående end de kvinder, der ikke har børn. I nogle lande i EU er forskellen på beskæftigelsen helt op til knap 40 procent, fremgår det af en ny meddelelse fra EU-kommissionen om "solidaritet mellem generationer".

Børnefamiliers vilkår er kommet i fokus, efter der i de seneste mange år fødes så få børn i EU-landene, at befolkningstallet falder. De færre børn skyldes ikke, at kvinder ikke ønsker at få børn. Ifølge Kommissionen svarer hver femte kvinde mellem 40 og 54 år, at de gerne ville have haft flere børn.

Problemet er, at det i dag er for vanskeligt at forene arbejds- og familieliv. Problemerne er store i en række lande, hvor der ikke er tradition for at støtte børnefamilier og have ordentlige vuggestuer og børnehaver. Kommissionens undersøgelser viser, at i de lande, hvor der satses på støtte til børnefamilierne, er kvinder også i højere grad på arbejdsmarkedet, og de føder endda flere børn end i de lande, hvor der er en mindre støtte.

Danmark topper med vuggestuer og lignende for de små børn og også for de lidt ældre børn. Sverige er også godt med efterfulgt af Belgien. Undersøgelsen viser, at forskellen på beskæftigelsen er lille både i Danmark og Belgien på kvinder med børns beskæftigelse og beskæftigelsen for kvinder uden børn. Der er ikke tal for svenske kvinder, men andre undersøgelser viser, at svenske kvinder generelt har en høj beskæftigelse. Og svenske kvinder føder flere børn end gennemsnittet i EU ligesom de danske og belgiske kvinder.

I blandt andet Tyskland og en række østlande er der imidlertid problemer. Her er der kun få børn i vuggestuer og børnehaver, stor forskel på kvindernes beskæftigelse, og kvinderne føder færre børn end gennemsnittet i EU.

EU-landenes stats- og regeringsledere vedtog i foråret 2002 at satse på støtte til børnefamilier. På topmødet i Barcelona vedtog lederne, at hvert tredje barn under tre år skulle have mulighed for børnepleje i år 2010 og 90 procent af børnene fra tre år til skolealderen.

Kommissionen konkluderer, at især en række østlande får svært ved at leve op til målene.

Ud over støtteordninger til børnefamilier og bedre muligheder for pleje af børn lægger Kommissionen også vægt på, at arbejdstiden kan indrettes, så den passer til børnefamiliernes dagligdag.

Det tyske EU-formandskab har sat børnefamiliernes vilkår højt på dagsordenen. Det ventes, at der oprettes en særlig ekspertgruppe i juni, der går tæt på den befolkningsmæssige udvikling.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.