Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ligestillingsminister i krydsild om kvinder i bestyrelser før EU-møde

13. Feb. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

13.02.2012 Ligestillingsminister Manu Sareen (R) skal inden et rådsmøde i Bruxelles på fredag den 17. svare på fire spørgsmål fra Folketingets Europa-Udvalg om kvoter for kvinder i bestyrelser og ligestillingen i virksomhedernes ledelser. Spørgsmålene er stillet, efter ministeren på udvalgets møde fredag totalt afviste at svare på, hvad der var regeringens politik i forhold til kvoter. Ministeren ville kun tale om, at det var regeringens politik at få flere kvinder ind i bestyrelserne.

På rådsmødet kommer de 27 landes ministre til at diskutere kvinders manglende repræsentation i virksomheders bestyrelser. Det danske EU-formandskab stiller ministrene fire spørgsmål, der skal behandles, men Manu Sareen understregede på Europa-Udvalgets møde, at diskussionen ikke kommer til at dreje sig om kvoter.

Europa-Parlamentet foreslog i sommer, at der blev indført kvoter, så kvinder fik pladser i bestyrelser. I 2010 indtog mændene 88 procent af stolene i bestyrelserne i de større europæiske virksomheder. Kun tre procent af formændene for bestyrelserne var kvinder. Europa-Parlamentet finder, at 40 procent af pladserne i bestyrelserne skal indtages af kvinder i år 2020. Både Socialdemokraternes Britta Thomsen og SF’s Emilie Turunen støtter, at EU indfører kvoter.

På mødet i Europa-Udvalget ville Manu Sareen ikke give svar på, hvad han ville sige på rådsmødet, hvis emnet kom op. Ministeren slog kun fast, at regeringen ønskede en bedre repræsentation af kvinder og ville diskutere spørgsmålet med erhvervslivet.

Det fik udvalgets formand, Eva Kjer Hansen (V) til at bede ministeren svare skriftligt på, hvad regeringens holdning er under debatten på rådsmødet til de spørgsmål, regeringen har sat på dagsordenen.

De fire punkter til diskussion er:

1. Hvilke hindringer er der for at øge antallet af kvinder i bestyrelser?

2. Hvordan kan vi overvinde disse hindringer og sikre holdbar fremdrift inden for en rimelig tidsramme?

3. Hvilke vellykkede foranstaltninger er der for nylig truffet i dit land for at forbedre balancen mellem kønnene i bestyrelser?

4. Hvordan kan balancen mellem kønnene i bestyrelser i børsnoterede selskaber forbedres på europæisk plan?

Eva Kjer Hansen beder på den baggrund ligeledes ministeren svare på, om det er korrekt, at regeringen ikke afviser at kunne støtte europæiske regler for regulering af antallet af kvinder i bestyrelser. Udvalgets formand vil også have svar på, hvilke ”andre muligheder” end kvoter, ministeren ser for sig for at sikre et større antal kvinder i bestyrelser på europæisk plan og hvilke sanktionsmuligheder, det er, at han ser for sig?

Endelig ønsker udvalgets formand at vide, hvordan ministeren selv vil svare på de fire spørgsmål, de 26 øvrige EU-landes ministre bliver stillet. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.