Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.07.11 EU-Parlamentet kræver kvinder i bestyrelser

06. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kvinder skal ind i virksomhedernes bestyrelser i EU. Inden 2015 skal 30 procent af posterne være besat af kvinder. Inden 2010 skal antallet op på 40 procent, hvis det står til Europa-Parlamentet.

Parlamentet vedtog i dag på samlingen i Strasbourg en betænkning, der sætter kvoter for det antal kvinder, der skal være i erhvervslivets top.

Socialdemokraternes Britta Thomsen har kæmpet for sagen og er yderst tilfreds med afstemningen. Også SF’s Emilie Turunen finder, at det er nødvendigt med kvoter for at sikre en mere ligelig fordeling af pladserne mellem kønnene.

- Ligestillingen sker ikke af sig selv. Kvinderne er generelt meget veluddannede, men alligevel er det mændene, der sidder ved bordenden, når beslutninger skal tages, siger Emilie Turunen.

Hidtil har kvinder kun øget deres andel af pladser i bestyrelserne med en halv procent om året, selv om flere og flere kvinder tager videregående uddannelser. 60 procent af dem, der får en eksamen fra er universitet, er kvinder. De er også i overtal inden for en række mellemlange uddannelser. Alligevel er de ikke med i ledelserne.

- Fortsætter udviklingen i det tempo, vil der gå 50 år, før ligestillingen bliver en realitet i erhvervslivets top, påpeger Emilie Turunen.

EU-Kommissionen har bebudet, at den efter drøftelser med børsnoterede selskaber vil komme med forslag til lovgivning næste år.

Der kan ventes en hård debat mellem ministrene i EU-landene, men lande som Frankrig, Holland og Spanien har allerede indført kvoter, og flere overvejer at gøre det og heriblandt Italien og Belgien.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.