Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.02.07: Parter i EU styrker ligestilling

05. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Ligestillingen er styrket i EU, efter parterne på det europæiske arbejdsmarked i marts 2005 vedtog rammer for en fælles indsats. I de enkelte lande har arbejdsmarkedets parter sat fokus på ligestillingen og blandt andet indgået kollektive aftaler, der også omfatter ligestilling.


Parterne har også øget diskussioner og kontakt med de offentlige myndigheder og diskuteret, hvordan ligestillingen konkret kan styrkes.

 

Det fremgår af en ny rapport fra de fire parter på det europæiske arbejdsmarked. I rapporten gennemgår de, hvad der er sket, siden de fælles handlingsrammer blev vedtaget for to år siden.

 

De europæiske lønmodtageres EFS, industriens og arbejdsgivernes BUSINESSEUROPE (tidligere UNICE) de offentliges arbejdsgiveres CEEP og de små og mellemstore virksomheders UEAPNE siger i en fælles udtalelse, at parterne nu har udviklet redskaber, der sikrer en bedre organisering af arbejdet, der er både en fordel for de ansatte og virksomhederne.

 

I den bedre organisering indgår både spørgsmål som omsorgsdage, beskyttelse mod lange arbejdstider, fremme af fleksible og fornyende former for arbejdsformer som hjemmearbejde. Hertil kommer direkte spørgsmål om ligestilling så som ligeløn, statistikker over lønforhold og uddannelse.  

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.