Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.03.09 Årsrapporten om ligestilling: Kommissionen overvejer nye regler

04. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionens årsrapport om ligestilling siger ikke, at tingene står stille eller går baglæns, men det er svært at få øje på de store fremskridt i den 11 siders årsrapport.

Det fremgår, at Kommissionen fortsat undersøger, om den aktuelle lovgivning om ligeløn skal ændres, hvis forskellen på kvinder og mænds løn skal ned.

Samtidig beskriver rapporten Kommissionens både omfattende og konsekvente arbejde med at rejse mange sager mod de mange medlemslande, der ikke er gode nok eller hurtige nok til at gennemføre EU-lovgivningen på dette område.

Der er forventninger om, at overvågningen kan effektiviseres, når Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder er kommet i gang med teknisk støtte til

EU-institutionerne og medlemsstaterne.

Instituttet blev oprettet i 2006 og skulle have været i gang for godt et år siden.

Årsrapportens nævner på plussiden:

  • De to forslag til ændring af direktiv 92/85/EØF om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, og direktiv 86/613/EØF om selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller i familievirksomheder.
  • De forhandlinger, som arbejdsmarkedets parter har taget initiativ til for at indgå en aftale om andre former for familieorlov. Der er en klar forventning om, at den økonomiske krise vil ramme kvindejob mest. I nærværende beretning har man anført de vigtigste fremskridt, der er registreret inden for ligestillingsområdet i 2008, og der gives en oversigt over fremtidige udfordringer. I den forbindelse skal der især lægges vægt på følgende:

  • Betydningen af en styrkelse af positive resultater i form af en politisk forpligtelse til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og garantere disse grundlæggende principper og rettigheder for alle borgere ved en korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen, herunder direktiv 2002/73/EF om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser og direktiv 2006/54/EF, der er en omarbejdning af syv direktiver om ligebehandling.
  • de to forslag til ændring af direktiv 92/85/EØF om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, og direktiv 86/613/EØF om selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller i familievirksomheder.
  • de forhandlinger, som arbejdsmarkedets parter har taget initiativ til for at indgå en aftale om andre former for familieorlov.
  • en fortsat indsats for at opfylde Barcelona-målene vedrørende pasningsmuligheder for børn og udvikling af andre tjenester, der fremmer en bedre balance mellem arbejds- og familieliv, både for kvinder og mænd.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.