Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.11.07 Fagbevægelsen har brug for kvinder - og omvendt!

23. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europæisk fagbevægelse har brug for kvinderne - og kvinderne har brug for fagbevægelsen! Det er den dobelte pointe i denne rapport fra EFS, hvor man undersøger ligestillingsarbejdet inden for fagbevægelsen i både gamle og nye EU-medlemslande og i kandidatlandene.

Rapporten skal ifølge forordet opfattes som en alarmklokke. Rapporten opgør kønsfordelingen i medlemskredsen og i de faglige organisationers ledelser, og der er generelt store skævheder. Rapporten fremhæver ligestillingsudvalg som en effektiv måde at sikre, at der hele tiden er fokus på organisationernes ligestillingsarbejde og at der arbejdes generelt for en forbedring af de kvindelige medlemmers situation.

Et særligt problem er, at kvinder tilsyneladende er dårligt repræsenteret i de Europæiske Samarbejdsudvalg. Rapporten konstaterer, at der ikke findes tal eller undersøgelser på området, og at det ikke er et område, som har haft nogen særlig opmærksomhed fra faglig side.

Desuden har rapporten undersøgt arbejdet i de faglige mainstreamingsorganer. En sammenligning med tal fra 2002 viser, at der nu arbejdes mere aktivt med kønsmainstreaming på europæisk plan end tidligere. Der sker en hastig udvikling af procedurer, så ligestillingsaspektet altid kommer til at indgå i af det faglige arbejde på europæisk plan.


*

Rapporten er hele vejen dokumenteret med sammenlignende tabeller, og den afsluttes med et stort statistisk overblik over organisationernes ligestillingsarbejde: Hvor laves der mainstreaming arbejde, i hvilke lande har fagbevægelsen gennemført kampagner for lige repræsentation eller reserveret pladser til kvinder, hvor mange procent kvinder findes i forbundenes ledelser og på kongresserne, findes der ligestillingsudvalg?

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.