Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.03.09 Hver femte ældre kvinde risikerer et liv i fattigdom

05. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kvinder bliver ikke kun diskrimineret på arbejdspladserne. Også som ældre er kvinder i langt større fare end mændene for at ende i et liv i fattigdom. 21 procent af kvinderne i EU-landene risikerer fattigdom mod 16 procent af mændene, og det skal der gøres noget ved, mener EU-kommissionen.

Op til kvindernes internationale kampdag den 8. marts indleder Kommissionen en kampagne, der tager diskriminationens mange ansigter op. Udgangspunktet er, at der ikke er sket meget. Kvinderne haler ikke ind på mændenes forspring i lønnen. I gennemsnit tjener kvinder nu 17,4 procent mindre end mændene i hele EU.

- Årsagerne til, at der er forskel på mænd og kvinders løn er mange, og der er behov for løsninger på flere planer. En løsning forudsætter, at der sættes ind på alle niveauer, og at alle involverede fra arbejdsgivere og fagforeninger til nationale myndigheder og almindelige borgere engagerer sig i sagen, sagde EU-kommissær Vladimir Spidla, da kampagnen ”lige løn for lige arbejde” blev skudt i gang i Bruxelles.

Ligeløn er et grundlæggende princip i EU, som EF-domstolen med mellemrum også bekræfter i domme. Spidla finder da også, at der er sket noget, så den åbenlyse diskrimination ikke er så udbredt som tidligere. Der er færre og færre sager, hvor kvinder og mænd i samme job med de samme kvalifikationer og samme erfaring ikke også får samme løn.

Men der er mange andre forhold, der gør, at kvinder ikke kommer op på samme lønniveau som mændene. De job, som traditionelt er opfattet som kvindejob, bliver stadig ikke værdsat på samme måde som mandejob. Kvinden ved kassen i supermarkedet tjener oftest mindre end den mandlige butiksassistent.

Kommissionens kampagne skal få alle disse forskelle frem i lyset og fremme en debat om ligestillingen og forskellene.

Uligheden et størst i Estland, hvor kvinder i gennemsnit tjener 30,3 procent mindre end mændene. Men også i Østrig, Slovakiet, Holland og også Tyskland er der betydelige lønforskelle.

Derimod er der mindre forskelle i Italien, hvor lønforskellen er nede på 4,4 procent. At det tidligere jerntæppe ikke deler landene op i forhold til ligeløn understreges af, at Polen også hører til de lande, hvor der er mindst forskel på mænd og kvinders gennemsnitlig lønninger. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.