Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.09.10 Fem nye EU-strategier for ligestilling – kvinder i ledelser

22. Sep. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kvinder skal ind ledelserne af virksomhederne i Europa. Norske erfaringer med krav om kvinders deltagelse viser, at over 40 procent af medlemmerne af bestyrelserne i dag er kvinder. EU-kommissionen overvejer i et nyt udspil med fem strategier for ligestilling, at EU går samme vej som nordmændene.

EU-kommissær for ligestilling, Viviane Reding, sagde ved præsentationen af forslagene, at hun i første omgang vil tage en diskussion med lederne af europæiske, store børsnoterede virksomheder for at høre, hvordan de ser på ligestillingen og kvindernes deltagelse i virksomhedernes ledelser. Først derefter vil hun overveje, om det er nødvendigt med regulering, eller om virksomhederne selv finder på løsninger, der får kvinderne ind i ledelserne, og deres potentialer dermed ikke går tabt.

I EU er det kun i Sverige og Finland, at flere end hvert femte medlem af bestyrelserne er kvinder. I gennemsnit er det omkring hvert 20. medlem, der er en kvinde.

Viviane Reding mener, hun til foråret har et overblik over, hvad der må gøres for at få kvinderne med i ledelserne.

SF’s medlem af Europa-Parlamentet, Emilie Turunen, hilser Kommissionens initiativ velkomment.

- Jeg er rigtig glad for, at EU nu går forrest og er klar til at indføre kvoter for kvinder i bestyrelser. Indtil nu har de fleste lande - herunder den danske regering - mumlet i skægget og kigget ned i bordet, når talen er faldet på at gøre noget ved det. Men heldigvis tør Viviane Reding kigge alle de bagstræberiske regeringschefer og virksomhedsledere lige i øjnene og forlange, at der nu sker noget, siger Emilie Turunen.

Viviane Reding finder, at EU allerede er gået foran, når det gælder ligestilling. Principper for ligeløn for samme arbejde var med i Romtraktaten fra 1957. Siden er der arbejdet videre med at få ensartede muligheder for kønnene.

Kommissæren mener også, at der er sket noget. Selv om der er færre kvinder end mænd på arbejdsmarkedet, haler kvinderne ind på mændene. Når det gælder uddannelser, har kvinderne overhalet mændene.

Men det er til gengæld stadig kvinderne, der har deltidsjobbene. Og de får stadig de dårligst betalte job. Lønefterslæbet er i EU på 17,8 procent.

Ud over ligestilling inden for de ledende stillinger er ligelønnen derfor også et af de emner, som Kommissionen tager op i de nye strategier. Dertil kommer sammenhængen mellem økonomien og arbejdsmarkedet. Kvinder udfører ulønnet arbejde i hjemmene, har problemer med tilknytningen til arbejdsmarkedet, fordi de føder og passer børnene og mister pensionsrettigheder, og de har færre muligheder for at oprette en virksomhed på grund af alle deres forpligtelser.

Endelig tager Kommissionen igen volden mod kvinder op.

Mens Emilie Turunen hilste Kommissionens udspil velkomment, er gruppen af socialister og demokrater, S&D, i parlamentet kritisk. Ordføreren i kvindespørgsmål, Zita Gurmai, siger direkte, at Viviane Reding vender ryggen til kvinder, der er hårdest ramt af krisen. Hun angriber strategiens arbejdsmarkedsdel og efterlyser udspil, der kan få fædrene med på børneområdet. Kvinderne bærer stadig byrderne. Der mangler ideer på sundhedsområdet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.