Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.02.08 EF-domstolen fastslår hvornår en kvindes graviditet begynder

26. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen har i dag afsagt en principiel dom om beskyttelse af gravide arbejdstageres sikkerhed og sundhed.

Det er populært sagt en dom om, hvornår kvinder i fertilitetsbehandling skal betragtes som så meget gravide, at de har krav på beskyttelse af deres ansættelsesforhold.

Beskyttelsen begynder, når det befrugtede æg sættes op i livmoderen.

Dommen går en østrigsk kvinde imod. Hun ønskede, at domstolen skulle fastslå, at hun også var beskyttet nogle få dage før den planlagte opsættelse af de allerede befrugtede æg. Hun støttede sig på direktivet om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Direktiv 76/207/EØF.

Sabine Mayr var ansat som servitrice i et østrigsk konditori.

Hun kunne ikke som andre kvinder vente med at fortælle arbejdsgiveren om sin graviditet til uger eller måneder inden graviditeten, men fortalte det i en meget tidlig fase, hvor hun ville være fraværende på grund af behandlingen.

Efter at have undergået en follikelpunktion, på et tidspunkt, hvor hendes æg var blevet befrugtet i et laboratorium, og embryonerne endnu ikke var blevet indført i hendes livmoder, meddelte virksomheden hende, at hun var afskediget.

Reelt blev hun fyret, tre dage før embryonerne skulle indføres.

Men dommerne ved EF-domstolen siger, at der ikke er den fornødne retlige sikkerhed for hendes graviditet, inden de befrugtede æg er på plads. Retsbeskyttelsen efter direktivet kan ikke udvides til at omfatte en person i hendes situation. Begrundelsen er, at opsættelsen af de befrugtede æg ville kunne udsættes, endda i længere tid, og derfor skal direktivet ikke gælde her.

Men samtidig fastslår dommen, at graviditetsbeskyttelsen må gælde fra selve det øjeblik, hvor behandlingen med opsætningen af embryonerne er i gang.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.