Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.06.09 Lægger op til ligestilling i ny Lissabon-proces

16. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen kommer med en ny vejviser for ligestilling til næste år, når den nuværende sekspunkts-plan udløber. EU-kommissær Vladimír Špidla ser gerne, at ligestillingen samtidig får en klar placering i en ny Lissabon-proces, der også skal fornys næste år. På et pressemøde før en konference om ligestilling i Bruxelles sagde Vladimír Špidla, at ligestillingen var nået et stykke, men der var stadig en række punkter, hvor ligestillingen haltede. Det var den indirekte ligestilling, det var galt med.

- Kommissionen vil gennemgå udviklingen og se, hvad der er opnået og så komme med nye forslag for de områder, hvor der må ske noget, sagde Vladimír Špidla.

Den nuværende sekspunkts plan, som Kommissionen lagde frem for et par år siden, fokuserede på økonomisk uafhængighed for både mænd og kvinder og en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv. Den lagde også op til en indsats for at få kvinder repræsenteret bedre i det politiske liv og i ledende stillinger. Den pegede på de problemer, der er med kvindehandel og vold mod kvinder. Kommissionen ønskede også at gøre op med traditioner for et adskilt arbejdsmarked med job for kvinder og job for mænd.

Špidla konstaterede på konferencen, at kvinder stadig har flest af de usikre job og job på deltid. De har også større ledighed end mænd, og også generelt større risiko for at komme ud i fattigdom. Det skyldes ikke mindst, at det ofte er nødvendigt at have to job i en familie for at leve et ordentligt liv, og kvinder er hyppigere eneforsørgere end mænd.

Špidla kædede derfor ligestillingen sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet. Det er i den forbindelse, at en ny vejviser for ligestillingen passer tidsmæssigt med en ny strategi for Lissabon-udviklingen for vækst, beskæftigelse og social samhørighed.

Den indirekte diskriminering

Vladimír Špidla understregede også, at den indirekte diskriminering er svær at komme til livs. Traditioner fører stadig til, at det er kvinderne, der har mest af arbejdet i hjemmene. Og her er der ikke sket større ændringer. Kommissionen overvejer at komme med initiativer på sådanne områder, selv om Špidla indrømmer, at det er vanskeligt.

Til gengæld betoner Kommissionen, at det er spild af ressourcer, at veluddannede og velkvalificerede kvinder ofte arbejder deltid eller ikke satser på deres karriere. Derfor ser Kommissionen også ligestilling som et punkt i den økonomiske redningsplan og en plan for bedre konkurrenceevne.

Kvinder dominerer i dag studiepladserne på universiteter og højere lærepladser. Men når de er færdige med studierne, er det de færre mandlige kandidater, der snupper de gode stillinger.

Kræver kvoteordninger

Østrigs minister for ligestilling og offentlig administration, Gabriele Heinisch-Hosek, beklagede, at der ikke er institutioner nok, så børn og ældre kan blive passet. Det bliver kvinder, der både skal tage sig af børnene og passe de ældre. Derfor bliver der ikke kvindelige ledere.

Hun gik ind for kvoteordninger, og det var ikke kun i politiske systemer, men generelt.

- Vi må have flere kvindelige ledere. Derfor må vi have kvoter. Kvoter er et effektivt middel til ligestilling, sagde ministeren. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.