Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.07.07 EU-Kommissionen vil af med den kønsbestemte lønforskel

18. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Et groft tværsnit af de europæiske lønninger siger, at kvinder fortsat tjener gennemsnitligt 15 % mindre end mænd i hele den europæiske økonomi.

EU-Kommissionen fremlagde i dag såkaldt Meddelelse fra Kommissionen med en række ideer og forslag til, hvordan man kan fjerne den kønsbestemte lønforskel, der ellers har været ret konstant i en årrække.

Lønforskellen er med Kommissionens ord udtryk for en vedvarende forskelsbehandling og ulighed på arbejdsmarkedet, som i praksis hovedsageligt rammer kvinder.

"Piger klarer sig bedre end drenge i skolen, og flere kvinder kommer ind på arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse end mænd, men der er fortsat en lønforskel på 15 %. Det er en absurd situation, som skal ændres", sagde EU-kommissærer Vladimír Špidla, da Meddelelsen blev fremlagt i Bruxelles.  I Kommissionen har han ansvaret for ”Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling”.

- Den kønsbestemte lønforskel er et komplekst emne, der har mange årsager. Nogle gange kan vi konstatere rendyrket forskelsbehandling, siger kommissær Spidla.

- Men ofte er der tale om skjulte årsager, idet kvinder hyppigere påtager sig ubetalt arbejde, f.eks. med at passe hus og hjem og omsorgskrævende personer, flere kvinder har deltidsarbejde, og kvindedominerede sektorer har ofte en lavere lønskala. Vi må op i et højere gear nu. Den eneste måde at finde en løsning på er at inddrage mænd og kvinder, ngo'er, arbejdsmarkedets parter og regeringer for at løse problemet på alle niveauer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.