Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.09.08 Britiske faglige hylder EF-domstolen for at sikre rettigheder

05. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Mens EF-domstolen møder kritik i især Danmark, Sverige og Tyskland for at gribe ind i arbejdsmarkedsforhold, er situationen anderledes i Storbritannien, hvor en række faglige organisationer og venstre-kræfter hylder domstolen og EU for at forbedre forholdene for lønmodtagerne og ikke mindst kvinder. I det venstreorienterede tidsskrift Newstatesmans årlige forforeningsguide skriver Labours tidligere minister for Europa Denis MacShane, at EU er en forkæmper for kvinders rettigheder.

Journalisten Oliver Morgan, der har arbejdsmarkedet og erhvervsforhold som speciale, følger trop med en artikel om, at det nu er slut med kravet til kvinder om, at de må vælge mellem job eller arbejde. EU har presset Storbritannien til at ændre forholdene.

Storbritannien har aldrig været noget foregangsland, når det gælder faglige rettigheder og ordnede forhold for de ansatte. Samarbejdsudvalg var ukendte, før EU pressede på for både europæiske samarbejdsudvalg og samarbejdsudvalg også i nationale virksomheder. Forældreorlov var ukendt, før de europæiske parter benyttede deres nye muligheder efter Maastricht-traktatens særlige social protokol og forhandlede en aftale i 1994. Og arbejdsgivere kunne tidligere se stort på de krav, de mødte for ligestilling på arbejdspladserne.

Storbritannien skrev ikke under på det sociale afsnit i Masstricht-traktaten. Denis MacShane fremhæver, at det først var den ny Labour-regerings accept i 2007, der gjorde, at Storbritannien herefter måtte følge spillets regler i EU, og britiske kvinder nu blandt andet er sikret fem ugers betalt ferie.

Denis MacShane nævner nogle af de afgørelser ved EF-domstolen, der har givet kvinder yderligere ligestilling. Han nævner også sagen, hvor domstolen fastslog, at det var diskriminering, da en arbejdsgiver fyrede en ansat, Sharon Coleman, der var hyppigt hjemme, fordi hun havde et handicappet barn (omtalt i fagligt.eu her.).


Anbefaler mindsteløn

Den tidligere Europa-minister er tilfreds med, at domstolen gav Sharon Coleman ret i, at der var tale om diskriminering. Han konkluderer, at lighed mellem mænd og kvinder nu må sikres både i arbejdsforhold og lønforhold og bemærker, at netop EU-regler på de områder bliver et tema i den kommende valgkamp til Europa-Parlamentet. De konservative og andre højrepartier vil kæmpe imod og også advare mod Lissabon-traktaten, fordi den har et afsnit om grundlæggende rettigheder, der både beskytter de ansatte og fagbevægelserne.

Storbritnnien fik en mindsteløn, efter Labour-regeringen kom til. Det skete efter stort pres fra den britiske fagbevægelse. Denis MacShane er tilhænger af en mindsteløn. Fik man en sådan i Sverige, Danmark og Tyskland, ville de ikke have de problemer på arbejdsmarkedet, som EF-domstolens seneste afgørelser om den fri bevægeligheds forhold til krav til lønninger til udenlandske arbejdere, mener den tidligere minister, der i dag er menigt medlem af Underhuset. Så måtte de udenlandske arbejdere mindst have mindstelønnen.

Denis MacShane anerkender dog de tre landes fagbevægelsers modstand mod en fastsat mindsteløn, men mener, at det er problem i forhold til domstolens afgørelser. For EF-domstolen kan ikke gå imod en nationalt fastsat mindsteløn, men tilsyneladende godt acceptere, at udenlandske arbejdere går under den løn, der er aftalt af lokale faglige organisationer.


Faglige sager eksploderet

Oliver Morgan omtaler, hvordan faglige sager er eksploderet, fordi lønmodtagere med EU-regler i baglommen nu kan kæmpe for deres ret og gå til domstolene. Han citeret en arbejdsgiver for at sige, at fagforeningerne nu benytter EU-reglerne i kampen for at beskytte de kvindelige medlemmer, og at det sker mere end på noget andet område.

En advokat fra området omkring Newcastle siger, at der før 2004 var omkring 2000 sager om året. Nu er der fire gange så mange. En anden opgørelse siger, at der nu er over 44.000 sager ved hos de lokale administrationer og sundhedstjenester. Det er en femdobling på få år.

Mange sager føres af almindelige sagførere. Deborah Henning fra advokatkoncernen Thomsons siger, at direktiverne fra EU virkelig giver kvinder en større beskyttelse.

Den faglige organisation Unison, der har 1,3 millioner medlemmer, hvoraf 75 procent er kvinder, har nu 40.000 sager løbende om ligeløn. Christine Durance fra Unison siger, at det ikke alle er retskonflikter. Den faglige organisation har kæmpet for sådanne forhold i hundrede år og har kampen med overalt, men det er nu, der sker noget.

- Den europæiske lovgivning var virkelig starten på det hele, siger Christine Durance til bladet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.