Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.01.09 Krav om overvågning af ligestilling

16. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De mange EU-regler for ligestilling har ikke ført til, at kvinder har samme placering på arbejdsmarkedet som mænd, eller at de får samme løn. Det skyldes blandt andet, at landene ikke følger op på reglerne og bedømmer udviklingen. Men det må ændres, finder medlemmerne af Europa-Parlamentet, der i går vedtog en betænkning, der både stiller krav til EU-kommissionen og medlemslandene om at følge bedre med i udviklingen.

Parlamentet opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge, om EU-landene korrekt omsætter et direktiv om lige adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse og arbejdsvilkår. Parlamentet finder, at der stadig er uklarhed om væsentlige begreber som direkte og indirekte forskelsbehandling og også de forskellige former for chikane. Kvinder på barselsorlov udsættes for forskelsbehandling, og der er efter parlamentets opfattelse heller ikke lighed, når det gælder den sociale lovgivning.

Parlamentet ønsker også, at medlemslandene gør mere for at overvåge, at udviklingen går i den rigtige retning, og at der ikke sker brud på reglerne. Sanktioner skal også være til at forstå.

Socialdemokraternes Britta Thomsen mener, at betænkningen også er rettet mod den danske regering, som efter hendes mening ikke lever op til EU-reglerne. Hun finder, at det er et krav, at der er et egentligt ligestillingsombud. Hun har dog foreløbig hverken fået medhold i EU-kommissionen eller i regeringen.

- Det har været en lang kamp at få denne sag på dagsordenen. Men med Europa-Parlamentets holdning kan EU-kommissionen ikke længere ignorere sagen, siger Britta Thomsen.

Hun mener ikke, det er nok, at organisationerne Kvinfo, Ligestillingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder følger med i ligestillingen. Virkeligheden viser det. Hvor kvinderne i EU i gennemsnit halter 15 procent efter mændene i lønkapløbet, er de hele 18 procent bagud i Danmark.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.