Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.02.10 EU-parlamentet lægger op til kvoter for ligestilling

10. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet vedtog i dag en markant rapport om kvinders rettigheder og ligestilling. Med 381 stemmer for og 253 imod støttede parlamentet blandt andet forslag, der reelt går ind for fri abort. Parlamentet kræver, at kvinder skal have kontrol med deres seksuelle og reproduktive rettigheder navnlig gennem let adgang til svangerskabsforebyggelse og svangerskabsafbrydelse.

Netop den fri abort er et omdiskuteret emne i en række katolske lande. Både polakker og irer taler imod den fri abort, der blev et af de store spørgsmål i den irske debat om Lissabon-traktaten. Den irske regering krævede, at de selv bestemte den lovgivning.

Socialdemokraternes Britta Thomsen, der er medlem af parlamentets kvinde- og ligestillingsudvalg, erkender da også, at netop det punkt var et af dem, der var hård debat om. Hun mener dog, at et andet punkt har endnu videre perspektiver. Parlamentet presser således på for at få vedtaget et europæisk charter for kvinders rettigheder. Charteret skal sikre, at kvinders situation reelt forbedres, og det kræver lovgivning. Det hedder direkte, at der skal indføres mekanismer, der sikrer ligestilling mellem mænd og kvinder overalt på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet og inden for politik.

- Jeg tror, vi senere kommer med direkte krav om, at der indføres kvoter. Det er noget, man taler mere og mere om også i borgerlige kredse, siger Britta Thomsen.

Parlamentet kommer hvert år med en rapport om ligestillingen mellem mænd og kvinder i EU. Det sker på parlamentets eget initiativ. Hidtil har de dermed ikke haft direkte indflydelse på udviklingen. Men den ny traktat og aftalen mellem parlamentet og EU-kommissionen betyder, at parlamentet gennem en særlig procedure med initiativer kan lægge op til, at Kommissionen spiller ud med forslag.

- Og det tror jeg, vi kommer igennem med kvoter på et senere tidspunkt. Vi udnytter i dag ikke den talentmasse, kvinder er, siger Britta Thomsen.

Hun peger på, at parlamentet i rapporten netop lægger vægt på de norske eksempler, hvor 40 procent af medlemmerne i bestyrelserne i offentlige og private virksomheder skal være kvinder. Parlamentet mener, at Kommissionen bør følge den kurs.

- Og jeg har netop været i Spanien, hvor også det spanske EU-formandskab er inde på det. Den franske præsident Sarkozy er også inde på det, så det er også i de borgerlige kredse, at ideen vinder frem, siger Britta Thomsen.


Fædreorlov – kamp mod kvindehandel - ligeløn

Parlamentet opfordrer endvidere til, at fædrenes forhold kommer ind i debatten. Fædre må have forældreorlov og igen opfordrer Parlamentet til, at Kommissionen støtter den sag.

Vold mod kvinder er et andet emne, som rapporten tager alvorligt. Parlamentet hilser det velkomment, at det spanske EU-formandskab har punktet med som en prioritet.

Rapporten opfordrer til en øget indsats mod kvindehandel. 16 EU-lande har ikke ratificeret Europarådets konvention mod menneskehandel. Til landene hører både Sverige og Finland.

Ligelønnen skal også have et løft. Og rapporten beklager, at kvinder er hårdere ramt af fattigdom end mænd. Det gælder især de ældre kvinder. Et særligt problem er her, at kvinder i mindre omfang end mænd er på arbejdsmarkedet. I flere lande afhænger pensionen af, hvor meget folk har sparet op gennem arbejdsmarkedspensioner. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.