Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.08.08 Kommissionsrapport om ligestillingsindsatsen

19. Aug. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen har fremlagt en endelig evalueringsrapport om rammestrategien og EF-handlingsprogrammet vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2006)

Den er på dansk, på seks sider, og den gennemgår erfaringerne med at indarbejde ligestillingsaspektet i samtlige EU-politikker.

”En målrettet fællesskabsindsats har styrket ligestillingsaspektet i lovgivningen og støttet de institutionelle aktører og civilsamfundet i deres indsats for på en effektiv måde at fremme ligestilling på alle områder”, siger Kommissionen i sin konklusion.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.