Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.11.08 Europa-Parlamentet kræver revision af ligelønsreglerne 2009

19. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Med 590 stemmer mod blot 23 krævede Europa-Parlamentet i går, at EU-kommissionen tager regler for ligeløn op til revision. De første regler om ligeløn, der var et gennembrud for det europæiske arbejdsmarked i 1970’erne, har ikke afskaffet den store forskel på det, som mænd og kvinder tjener. I gennemsnit halter kvinderne stadig 15 procent efter mændenes lønninger. I den private sektor er det op til 25 procent.

Betænkningen, der blev vedtaget, er udarbejdet af slovakken Edit Bauer fra den kristelige demokratiske gruppe. Kravet er, at EU-kommissionen inden den 31. december 2009 tager initiativ til at ændre de eksisterende regler for ligestilling på en måde, som kan være med til at udviske de store forskelle på, hvad mænd og kvinder tjener.

Parlamentet foreslår helt konkret, at en fremtidig lovgivning skal arbejde hen mod mere gennemsigtighed ved blandt andet at kræve, at virksomheder fremviser kønsopdelte lønstatistikker. Parlamentet tilskynder også medlemslandene til at indføre jobklassifikationer, der giver arbejdsgivere og arbejdstagere bedre mulighed for at identificere mulig lønforskelle og diskriminering.

Mere fokus på ligestillingsorganerne i medlemslandene

Betænkningen siger også, at de ligestillingsorganer, som medlemslandene ifølge de nuværende regler skal nedsætte, må have større rolle. De skal nu også levere støtte og rådgivning til personer, der har været udsat for forskelsbehandling og levere uafhængige undersøgelser af lønforskellene, ligesom de skal have bemyndigelse til at indbringe sager om diskriminering til domstolene. Desuden mener MEP'erne, at der er behov for yderligere undersøgelse af de kollektive overenskomster og de gældende lønskalaer og især i forhold til, hvordan man behandler deltidsansatte.

Under forrige samling i Strasbourg beklagede Socialdemokraternes Britta Thomsen sig over, at den danske regering endnu ikke har nedsat et uafhængigt organ til at overvåge ligestillingen. Danmark modtog i 2007 en åbningsskrivelse fra Kommissionen, som ikke mente, at direktivet om ligestilling fra 2002 var korrekt implementeret. Den danske regering mener dog, at implementeringen lever op til EU's krav.

Da problemet med de store lønforskellene ikke kan blive løst alene ved at komme med nye regler, bliver medlemslandene og Kommissionen også opfordret til at styrke den eksisterende lovgivning med passende former for sanktioner, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Også store forskelle i Danmark

Der er stor forskel på diskrimineringen i de enkelte lande i EU. Hvor den er størst, er kvinderne 25 procent bagud. Men i nogle lande er det kun fire procent.

Danmark hører til i den tungere ende. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som i sidste uge udgav rapporten "Lønforskelle mellem mænd og kvinder 1997-2006", er der i Danmark ikke sket mange fremskridt i forhold til at mindske lønforskellene mellem mænd og kvinder de seneste 10 år.

På trods af, at kvinderne har overhalet mændene i forhold til uddannelseslængde og har næsten lige så lang erhvervserfaring, har lønforskellen ligget stabilt mellem 17 og 21 procent. Den største årsag til forskellen er ifølge rapporten, at det danske arbejdsmarked er forholdsvist kønsopdelt.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.