Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.05.10 EU-pres for barsel til selvstændige og deres partnere

05. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Selvstændige kvinder må have samme sociale rettigheder som andre og garanteres en barselsorlov, mener Europa-Parlamentets udvalg for kvinders rettigheder. Med kun en stemme imod og et medlem, der undlod at stemme, vedtog udvalget ændringsforslag til en betænkning om ligestilling og lægger op til mindst 14 ugers barselsorlov til selvstændige kvinder og selvstændige mænds hustruer eller samlevere.

Ordføreren, Astrid Lulling, fra parlamentets største gruppe, EPP-gruppen, fandt, at det var et historisk øjeblik for ligestillingen, at udvalget krævede samme rettigheder for de selvstændige og deres livsledsagere. Hun roste det spanske EU-formandskab for at skabe grundlaget for, at udvalgets ændringsforslag ikke bliver stoppet blandt EU-landenes ministre.

- Dagens afstemning er afslutningen på 20 års strid mellem Europa-Parlamentet og EU-kommissionen, sagde Astrid Lulling.

Hun mente, at forslaget var en hjælp til millioner af selvstændige og deres hustruer og samlevere, men erkendte også, at de enkelte lande selv får et ord at sige. Udvalget lægger således op til, at det bliver de enkelte lande, der afgør, om det er frivillige barselsordninger eller pligtige for hustruer og partnere. De kan også sætte regler for, hvor meget de skal være inddraget i arbejdet, for at have rettighederne.

Udvalget understreger imidlertid, at det ikke kun gælder inden for landbruget. Det hedder også, at hvis de generelle barselsregler ændres, så skal de selvstændige have samme rettigheder.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.