Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.06.10 Selvstændige får barsels- og pensionsrettigheder

09. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De selvstændige og deres samlevere i EU får for første gang sociale rettigheder på lige fod med andre. På social- og beskæftigelsesministrenes møde i Luxembourg vedtog de 27 landes ministre et forslag, der giver selvstændige og deres ægtefæller eller registrerede partnere samme ret barselsorlov og samme rettigheder til pension.

Det ny direktiv blev forhandlet på plads med Europa-Parlamentet i maj og betyder især store fordele for kvinder, da 70 procent af de selvstændige er mænd. De får hyppigt hjælp af deres koner. 11 procent af de selvstændige opgiver, at deres ægtefælle eller samlever arbejder for dem i større eller mindre grad.

De medhjælpende får nu større social sikkerhed. Tidligere tilhørte mange en risikogruppe, der kunne ryge ud i fattigdom, hvis de blev skilt, partneren døde eller gik fallit, påpeger EU-kommissionen.

- Den nye lov forbedrer virkelig se selvstændiges og deres partneres rettigheder, sagde Vivianne Reding, der er EU-kommissær og har blandt andet de grundlæggende rettigheder under sit ansvar.

Hun mener, at forslaget vil gøre kvinder mere interesserede i at blive selvstændig og hjælpe mange familier med at arbejds- og familieliv til at fungere bedre.

EU’s strategier for vækst og beskæftigelse lægger vægt på, at det bliver lettere at etablere sig som selvstændig og også, at de selvstændiges vilkår forbedres.

Kinesere drømmer om at være selvstændige – få danskere

I dag arbejder omkring 16 procent af de aktive på arbejdsmarkedet som selvstændige. En nu undersøgelse fra Eurobarometer viser, at flere ønsker at arbejde for sig selv. Men det er stadig langt færre end i USA.

45 procent af europæerne kunne tænke sig at være selvstændig, mens 49 procent svarer, at de helst vil arbejde som ansat. I USA ønsker 55 procent at være selvstændig, og i Kina er det helt in at være selvstændig. Hele 71 procent af kineserne drømmer om et liv som selvstændig, og de har også et godt indtryk af de selvstændige.

På det punkt adskiller de sig fra japanere. Kun 39 procent af japanerne finder, at de selvstændige har et godt ry. I USA er det 71 procent, mens omkring halvdelen af europæerne ar et godt indtryk af de selvstændige.

Danskerne, belgierne og slovakkerne er dem, der har færrest drømme om at være selvstændig. Kun omkring hver tredje drømmer om en tilværelse som fri fugl. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.