Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.06.08 Medier ødelægger pigers selvværd

09. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Medierne var under anklage, da EU-landenes ministre for ligestilling i dag tog piger og drenges forhold op på rådsmødet i Luxembourg. Medierne får noget af skylden for, at piger og unge kvinder er utilfredse med deres kroppe og lider af mindreværd.

Ministrene følger hvert år op på den handlingsplan for ligestilling, som blev vedtaget på et FN-møde i Beijing i 1999. Det slovenske EU-formandskab fulgte op på planen ved at analysere nærmere, hvordan situationen er for piger og de unge kvinder, og herunder deres opfattelse af deres udseende og især deres kroppe.

Men formandskabet lagde også op til diskussioner om de forhold, der påvirker drenge og pigers valg af blandt andet uddannelse, og det faktum, at der stadig er et stærkt kønsopdelt samfund, hvor piger og drenge vælger forskelligt.

Medierne er på anklagebænken i begge konklusioner fra rådsmødet. Det hedder om de unge piger, at medierne påvirker deres normer og forestillinger om både kropsforståelse og seksuelle attraktivitet.

Pigers og unge kvinders utilfredshed med deres kroppe skyldes ikke altid problemer med vægten, men er ofte et resultat af de kulturelt betingede normer og forestillinger, som kan føre til destruktiv adfærd som spiseforstyrrelser og en dysfunktionel selvforståelse af kroppen og pigernes følelse af at være attraktive.

Ministrene konkluderer, at det er vigtigt at tackle både pigers og drenges utilfredshed med dem selv.

Medierne og reklameindustrien får noget af skylden for, at der stadig er et stærkt kønsopdelt samfund. De formidler stereotype billeder og forestillinger om kvinder og mænd. Ministrene mener, at det er nødvendigt at styrke forståelsen af mediernes rolle og en kritisk indgang til medierne i undervisningen i skolerne.

De stereotype billeder skal bekæmpes tidligt i ungdommen. Men arbejdsmarkedets parter har også en vigtig rolle at spille ved at garantere ligebehandling i ansættelser, efteruddannelse og også stoppe det løngab, der stadig er mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.