Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Links arbejdsmarked

25. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Institutionerne:

Europa-Kommissionen. Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling 

Fra en oversigtsside er der links til mange temasider for Kommissionens arbejde, f. eks. særlige sider om ligestilling, side om den sociale dialog eller om arbejdsmiljø.

Kommissionens korte beskrivelser af de politiske forslag resumeer (tidligere SCADplus) giver et godt overblik på dansk.

Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark. Fakta-ark om Beskæftigelse, arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø.

ArbejdsmiljøagenturetEU-Agenturet ligger i Bilbao i Nordspanien og har fungeret siden 1996. Det har etableret en meget omfattende web-tjeneste, hvor meget findes på dansk. Agenturets engelske navn er "European Agency for Safety and Health at Work".

Dublin-instituttetDet Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene er en EU-institution, som laver undersøgelser og notater om arbejdsmarkedet, særligt arbejdsmiljø og ligestilling. FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier under Københavns Universitet er dansk bidragsyder til instituttets rapporter.

Dublin-instituttet består bl. a. af Det Europæiske Observatorium for Arbejdsmarkedsrelationer. Her findes en database, som siden 1997 samler oplysninger om udviklingen indenfor områder såsom overenskomstforhandlinger, social dialog, beskæftigelse mv i de enkelte EU-lande.

Beskæftigelsesministeriet har en særlig EU-side.


Organisationerne:

Landsorganisationen. På LOs hjemmeside findes et afsnit om EU. Her findes bl. a. høringssvar og kommentarer omkring EU-initiativer.

FTF. På det internationale afsnit på FTFs hjemmeside findes bl.a. kommentarer omkring EU-initiativer. 

Akademikernes Centralorganisation, AC, har et afsnit om internationale forhold. Her findes bl. a. høringssvar og kommentarer omkring EU-initiativer.

Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation.  EFS eller på engelsk ETUC. Den Økonomiske og Monetære Union forandrer på mange områder arbejdsområderne for de europæiske fagorganisationer. Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation søger med én stemme at skabe sociale rettigheder for lønmodtagerne i et modspil til ØMU'en.


Andre spændende sider:

Europa på ArbejdeEuropa på arbejde er en "informationsindsats om EU. De to organisationer DI og CO-industri står bag den fælles indsats. Målet med indsatsen er at bidrage til en nuanceret og oplyst debat om EU-forhold på organisationernes medlemsvirksomheder. Det sker i et tæt samarbejde mellem tillids- og ledelsesrepræsentanter for virksomhederne og organisationerne".

Fagbevægelsen imod Unionen. På hjemmesiden om EU-fagligt netværk findes debatartikler og andre materialer om EUs betydning på det faglige område.

Brysselkontorets NyhedsbrevHjemmeside om faglige forhold, EU og international fagbevægelse, redigeres af det fælles Bruxelles-kontor for svensk LO, TCO (tjenestemændene) og SACO (akademikerne).

Arbejdsretlige domme: Professor Ruth Nielsen, Handelshøjskolen i København, har samlet henvisninger til domme inden for ansættelsesret, arbejdsmiljø, udbudsregler, m.m.

EU & ArbetsrättNordisk nyhedsbrev med 4 årlige numre. EU & arbetsrätt udgives i samarbejde mellem Stockholms Universitets juridiske institution, Svenska handelshögskolan i Helsingfors og Handelshøjskolen i København.

Centre for Economic Policy ResearchCEPR er et netværk med mere end 700 økonomer fra forskningsinstitutioner i Europa. Hjemmesiden indeholder korte versioner af rapporter og undersøgelser./ Bo Sørensen, LO, senest rev. juni 2009.
 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.