Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.01.07: Vikararbejde breder sig

24. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Over 6 millioner europæere får arbejde som vikarer i løbet af et år. Vikararbejde breder sig, og stadigt flere lønmodtagere får arbejde gennem vikarbureauer.
Alligevel er der ikke fælles regler for vikararbejdet i EU. I år 2000 indledte arbejdsmarkedets parter forhandlinger, men opgav året efter at blive enige om en aftale for vikararbejde. I 2002 spillede EU-kommissionen ud med et forslag, men det har aldrig fået EU-landenes ministres velsignelse, og det ligger i dag blokeret i rådet.

De seneste EU-formandskaber har ikke taget forslaget op, og det ventes ikke, at Tyskland gør forsøget i foråret.

I den europæiske fagbevægelse, EFF, beklager generalsekretær John Monks, at forslaget ikke kommer videre. John Monks er tidligere generalsekretær for det britiske LO, TUC, og han kender problemerne med vikararbejde fra Storbritannien, som er et af de lande, der har flest vikarer. En undersøgelse fra det europæiske institut for levevilkår viser, at der er omkring 600.000 briter, der tager job som vikarer. Det svarer til 2,6 procent af de beskæftigede. Gennemsnittet i EU-landene er på omkring to procent.

En undersøgelse fra TUC viser samtidig, at vikarer oftest er dårligere lønnede end folk i tilsvarende job og ikke har samme goder.

Vikarer er også som regel dårligere uddannede og er ikke sikret uddannelse, selv om de arbejder længe som vikarer

I de nordiske lande er det mest kvinder, der arbejder som vikarer. I de sydligere lande er det hyppigst mænd. I Tyskland er 76 procent af vikarerne mænd og 70 procent i Frankrig.

Mens de fleste vikarer arbejder i servicefag i Norden, er det ofte byggeindustrien og industrien i de sydlige lande, der bruger vikarer.

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.